OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt
Herb Powiatu Ostrowskiego
O Dywizjonie 303 w Przygodzicach
28 listopada 2018 roku

O Dywizjonie 303 w Przygodzicach

W piątek 23 listopada 2018 r. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Przygodzicach uczniowie Liceum Ogólnokształcącego oraz Technikum Rolniczego spotkali się z Ambasadorką filmu „Dywizjon 303. Historia Prawdziwa” – Angeliką Jarosławską.

* img_1573.jpg

W trakcie spotkania przybliżone zostały losy polskich lotników, sławnych myśliwców z Dywizjonu 303, walczących z niemieckim najeźdźcą podczas II wojny światowej. Uczniowie mieli okazję wysłuchać opowieści o niecodziennych wydarzeniach i niezwykłych młodych ludziach, którzy w 1940 roku wykazali się niespotykanymi umiejętnościami, męstwem, brawurą oraz mistrzowską taktyką w walce z wrogiem.

Wypowiedzi Ambasadorki filmu na temat ogromnego wkładu Polaków w obronę Anglii, przeplatane były licznymi materiałami pochodzącymi z filmu „Dywizjon 303. Historia prawdziwa”.

* img_1548.jpg

Spotkanie dotyczyło także kulis powstawania filmu. Młodzież poznała oryginalne umundurowanie, a także dowiedziała się z jakimi trudności borykali się twórcy filmu oraz jaki był odbiór filmu poza granicami Polski, między innymi w Anglii oraz USA.
Szczególną uwagę należy zwrócić, iż na specjalnej projekcji filmu w Wielkiej Brytanii pojawiła się rodzina królewska, z którą gość spotkania – Angelika Jarosławska wraz z zespołem filmowym, miała okazję porozmawiać i wymienić opinię.

W tracie spotkania poruszone zostały także kwestie odnoszące się do wartości współczesnego patriotyzmu oraz obchodów stulecia lotnictwa polskiego, które przypada na ten rok.

Odwiedzin: 219