OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt
Herb Powiatu Ostrowskiego
Wybór Komisji Rady Powiatu
7 grudnia 2018 roku

Wybór Komisji Rady Powiatu

Podczas II posiedzenia Rady Powiatu Ostrowskiego wybrani zostali szefowie merytorycznych Komisji.

* dsc_0196.jpg

Podczas posiedzenia po raz pierwszy zastosowany został system e-sesja, elektronicznej rejestracji głosowań, który pozwala także śledzić obrady na żywo w Internecie.

Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej wybrany został Józef Wajs z Klubu Przyjazny Powiat. W skład tego gremium weszli także: Tomasz Brucki, Marek Ewiak,  Andrzej Leraczyk, Mirosław Nowacki,  Sylwia Nowicka, Ryszard Pluciński.

Pracami Komisji Budżetu, Finansów i mienia Powiatu kierować będzie Katarzyna Spiżak, a w komisji pracować będą także: Dariusz Berek, Michał Ciupka, Tomasz Gostomczyk, Damian Grądzielewski, Roman Pacholczyk, Paweł     Rajski i Bartosz Ziółkowski.

Przewodniczącą Komisji Edukacji, Kultury i Sportu została Sylwia Nowicka. Oprócz niej w tym gremium pracować także będą: Tomasz Brucki, Andrzej Knopiński, Andrzej Leraczyk, Roman Pacholczyk, Anita Świątek oraz Piotr Walkowski.

Komisją Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego pokieruje ponownie Andrzej Knopiński, a oprócz niego w tym gremium zasiadać będą: Karolina Dera – Szymańska,  Grzegorz Finke, Dorota Hurna, Leszek Michalak, Arkadiusz Wojtczak oraz Józef Wajs.

Przewodniczącym Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej wybrano ponownie Tomasza Ziąbkę. Pracowac w niej będą także: Karolina Dera – Szymańska, Marek Ewiak, Tomasz Gostomczyk, Dorota Hurna, Anita Świątek, Maria Tomaszewska.

* dsc_0195.jpg

Zgodnie z wymogami ustawowymi nowym organem jest Komisja Skarg, Wniosków i Petycji, którą pokieruje Ryszard Pluciński. Pracowac w niej będą także: Damian Grądzielewski, Zdzisław Jaźwiec, Leszek Michalak oraz Michał Wilczura.

Najliczniej obsadzona została Komisja Rozwoju Gospodarczego i Infrastruktury, którą pokieruje Damian Grądzielewski. W jej skład weszli ponadto: Dariusz Berek,          Michał Ciupka, Grzegorz Finke, Zdzisław Jaźwiec, Mirosław Nowacki, Katarzyna Spiżak, Maria Tomaszewska, Michał Wilczura, Arkadiusz Wojtczak, Tomasz Ziąbka i Bartosz Ziółkowski.

Radni ustalili także wynagrodzenie w wysokości 10.940 zł (brutto).

 

 

Dodał(a): Janusz Grzesiak
Odwiedzin: 498