OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt
Herb Powiatu Ostrowskiego
VI Igrzyska Wiedzy i Umiejętności w III LO
10 grudnia 2018 roku

VI Igrzyska Wiedzy i Umiejętności w III LO

Igrzyska Wiedzy i Umiejętności, odbywające się pod Honorowym Patronatem Starosty Ostrowskiego Pawła Rajskiego, to szereg konkursów skierowanych do uczniów szkół gimnazjalnych, a w tym roku także podstawowych. Z roku na rok cieszą się coraz większą popularnością.

Zaproszenie na tegoroczne Igrzyska, które odbyły się 6 grudnia 2018 r.,  przyjęło 133 uczniów z 17 gimnazjów oraz szkół podstawowych nie tylko z Ostrowa Wielkopolskiego, ale i z całego powiatu ostrowskiego. Tego dnia w jednym czasie odbyły się konkursy: językowy - „Lingwista Powiatu Ostrowskiego”, matematyczny - „MatLoGim”, biologiczno-chemiczny - „Chemiczny Robaczek”, historyczny - „Historia Polski według Bagińskiego i Samsonowicza” oraz zawody pływackie o Puchar Dyrektora III Liceum Ogólnokształcącego w Ostrowie Wielkopolskim. Tradycyjnie też Igrzyska wyłoniły Omnibusa, czyli ucznia prezentującego największą wiedzę z różnych dziedzin. W tym roku tematyka tego konkursu związana była z tegorocznym hasłem szkoły: „Umysły, podobnie jak spadochrony, funkcjonują prawidłowo, kiedy są otwarte” (Thomas Dewar) oraz setną rocznicą odzyskania niepodległości.

* nagroda_lingwista1.jpg

O konkursach i terminach zgłoszeń szkoły zostały poinformowane drogą mailową oraz pocztową do końca października 2018 r., zaś termin zgłoszeń mijał 30 listopada 2018 r. .

Igrzyskom towarzyszyły inne imprezy, takie jak występy szkolnych artystów, spacer po szkole z przewodnikami, mała wystawa zdjęć „III LO w obiektywie”. Imprezy te odbyły się podczas oczekiwania uczestników konkursów na wyniki. Uczniowie mieli wówczas także okazję na rozmowę i integrację przy poczęstunku przygotowanym specjalnie dla nich w szkolnej świetlicy. Podczas uroczystego powitania uczestników i ich opiekunów wystąpił jako gość specjalny zespół taneczny z Chynowej. 7 dziewczyn prowadzonych przez trenerkę Małgorzatę Ożóg zaprezentowały pełen pozytywnej energii układ taneczny.

* matma1.jpg

Podczas gdy uczniowie zmagali się z zadaniami konkursowymi, nauczyciele-opiekunowie uczestniczyli w warsztatach, których tegorocznych temat brzmiał: „Jak nauczyć uczniów uczyć się”. Warsztaty poprowadziła Jolanta Maćkowiak. Warto dodać, że zaproszenie na Igrzyska przyjął także starszy wizytator Kuratorium Oświaty w Poznaniu (Delegatura w  Kaliszu) Jarosław Ambroziak, który wraz z Dyrektor III LO wręczył nagrody, wyróżnienia, puchary i medale laureatom konkursów oraz zawodów.

Igrzyska z pewnością nie mogły by się odbyć bez sponsorów, a wśród nich w tym roku byli: Rada Rodziców przy III Liceum, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim oraz wydawnictwo Macmillan. Tegoroczne Igrzyska odbyły się również przy finansowym udziale Kuratorium Oświaty w Poznaniu.

Koordynatorem tegorocznych Igrzysk Wiedzy i Umiejętności w III Liceum Ogólnokształcącym była Małgorzata Wawrzyniak-Pastuszak, nauczyciel języka angielskiego.

Odwiedzin: 295