OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt
Herb Powiatu Ostrowskiego
Jacy jesteśmy- środowisko plastyczne prezentuje
10 grudnia 2018 roku

Jacy jesteśmy- środowisko plastyczne prezentuje

„Jacy jesteśmy”- dziesiąta edycja cyklu spotkań środowiska plastycznego Powiatu Ostrowskiego odbyła się w miniony piątek 7 grudnia 2018 roku w Galerii Sztuki Współczesnej w Ostrowie Wielkopolskim.

* jj18zaproszenia

36 twórców wzięło udział w tegorocznej edycji: Katarzyna Bielawska, Izabela Borowicz, Małgorzata Dąbrówka, Paulina Dobrzyńska, Iwona Garbacz, Tadeusz Gaworzewski, Lidia Głazik, Jakub Godziszewski, Jarosław Grabarek, Janusz Jurek, Jagoda Kaszuba, Karol Kierzynka, Eliza Kleczewska, Aleksandra Kubica, Jan Kryszkiewicz, Piotr Łopatka, Gabriela Michalak, Konrad Moszyński, Maria Podskarbi-Hebisz, Bogna Płókarz, Sławomir Roszkiewicz, Dorota Sandecka, Mariusz Sójka, Sylwia Stodolna, Lidia Syryńska, Maria Szeląg, Marcin Szorski, Antoni Szwed, Karolina Treska, Iwona Trzcińska, Michał Trusz, Szymon Wasielak, Szymon Wojtak, Marcelina Wojtasik, Czesław Woś, Barbara Zabłocka.

* dsc_0252.jpg

- To osoby, które na terenie powiatu ostrowskiego, mieszkają, pracują, tworzą, z którymi spotykamy się w różnych przestrzeniach- plenerach, wystawach- powiedział dyrektor Galerii Cezary Janiszewski.

* dsc_0293.jpg

Ich prace, ujęte w jednym miejscu w tym samym czasie, tworzą wizytówkę lokalnego, aktywnego artystycznie środowiska plastyków. Wystawa pokazuje jak tworzą, jak- w nieodłącznym towarzystwie talentu i wyostrzonej na piękno wrażliwości- postrzegają świat. To wszystko składa się na miłą dla oka całość.

Artyści reprezentujący różne style zaprezentowali po dwie prace stworzone w ciągu minionych dwóch lat. Jest zatem szeroki wachlarz barw i form: grafiki komputerowe, obrazy olejne, plakaty, precyzyjnie wykonane mini origami, witraże, rzeźby, fotografie, kolarze.

* dsc_0213.jpg

Niektórzy plastycy związani są z biennale od samego początku, czyli od 20 lat. Na przestrzeni lat dołączali do nich kolejni. Dziś można powiedzieć, że w ramach cyklu zaprezentowanych zostało już 80 osób.

* dsc_0290.jpg

Wystawę można oglądać do końca stycznia.   

Dodał(a): Zuzanna Jerzyk
Odwiedzin: 868