OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt
Herb Powiatu Ostrowskiego
Setna rocznica powstania
28 grudnia 2018 roku

Setna rocznica powstania

W dniu 27 grudnia 2018 r. przypadała 100.rocznica wybuchu Powstania Wielkopolskiego. Z tej okazji odbywało się wiele uroczystości rocznicowych.

* dsc_0313.jpg

Władze samorządowe powiatu, miasta, parlamentarzyści, delegacje szkół, kombatantów oraz organizacji społecznych wzięły udział w oficjalnych obchodach zaplanowanych na godziny poranne. Wiązanki kwiatów zostały złożone oraz zapalono znicze w miejscach związanych z powstaniem: pod pomnikiem powstańców przy ul. Wrocławskiej oraz przed pamiątkowymi grobami na cmentarzu przy ul. Limanowskiego.

* dsc_0316.jpg

Wyjątkowa sztafeta biegaczy odwiedziła miejsca pamięci związane z powstaniem na terenie naszego powiatu. Uroczyste zakończenie tego wyjątkowego biegu odbyło się przed powstańczym pomnikiem w Przygodzicach.

* a02a6256.jpg

Wiele uroczystości przygotowanych zostało także w tygodniach poprzedzających okrągłą rocznicę. Od początku grudnia pamięć o zwycięskim polskim Powstaniu popularyzowali nauczyciele ZSP CKU Przygodzice. Grupa uczniów naszej szkoły we współpracy z Ostrowską Grupą Rekonstrukcji Historycznej wzięła udział w przedsięwzięciu upamiętniającym zwycięski zryw powstańczy Wielkopolan sprzed stu lat. Wraz z nauczycielem historii Rafałem Byzią odwiedzili szkoły podstawowe i gimnazjalne z terenu powiatu ostrowskiego oraz dodatkowo szkoły w rejonie Leszna. We wszystkich placówkach opowiadali o powstaniu wielkopolskim, przypominali ofiarę Jana Mertki, Władysława Wawrzyniaka oraz innych postaci z naszego regionu, pełniących ważną rolę w czasie Powstania. Wspominali najważniejsze bitwy, spośród których do najciekawszych należała bitwa pod wiatrakami w Osiecznej.

* 48407620_1956041151128852_3244559226160283648_o.jpg

Wszędzie też prezentowali umundurowanie oraz broń z okresu Powstania. Każdy uczeń mógł zobaczyć, dotknąć historii, przebierając się w mundur Powstańca Wielkopolskiego oraz biorąc do ręki broń z tamtego okresu. Kluczowym wydarzeniem podsumowującym przedsięwzięcie była wspólna rekonstrukcja historyczna zrealizowana na terenie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Przygodzicach przez uczniów naszej szkoły, Szkoły Podstawowej nr 14 w Ostrowie Wlkp., grupy teatralnej „Łzy Feniksa” działającej przy Zespole Szkół w Dębnicy i GOK w Przygodzicach wraz z Ostrowską Grupą Rekonstrukcji Historycznej oraz Urzędem Gminy w Przygodzicach. Odbyła się ona dnia 20 grudnia 2018 roku. Narrację spektaklu powierzono nauczycielowi historii Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych CKU w Przygodzicach - Jarosławowi Karolewskiemu. Reżyserem spektaklu był prezes Ostrowskiej Grupy Rekonstrukcji Historycznej – Bartosz Lisiak. Widzami byli uczniowie ze wszystkich szkół podstawowych i gimnazjalnych Gminy Przygodzice, a także z części szkół z Ostrowa Wielkopolskiego.

* 48379374_1956036884462612_3628028371797016576_o.jpg

Odtworzono m.in. potyczkę pod Boczkowem z 27 grudnia 1918 r., w której zginął Jan Mertka - mieszkaniec Przygodzic i pierwszy poległy Powstaniec Wielkopolski. Ten bohater urodził się w 1899 roku w Przygodzicach. Po ukończeniu szkoły powszechnej przymuszony sytuacją materialną w 1915 roku wyjechał do pracy do Westfalii. Stamtąd został wcielony do armii pruskiej. Po powrocie w rodzinne strony wstąpił do tworzącego się w Ostrowie I Pułku piechoty polskiej a po jego rozwiązaniu przedostał się do Kalisza, gdzie utworzono I Batalion Pograniczny. 27 grudnia pełnił służbę patrolową w okolicach Boczkowa. W jej trakcie został śmiertelnie postrzelony. Spoczywa na cmentarzu przy ul. Limanowskiego w Ostrowie Wielkopolskim.

* img_1891.jpg

Szacuje się, że w Powstaniu Wielkopolskim wzięło udział ponad 100. mieszkańców gminy Przygodzice. Powstanie, które wybuchło 27 grudnia 1918 w Poznaniu zakończyło się zwycięstwem i przyłączeniem kolebki państwa polskiego do odradzającej się Rzeczypospolitej. Wielkopolanie wnieśli do II RP dobrze rozwinięte gospodarczo ziemie oraz znakomicie uzbrojoną 120-tysięczną armię, która odegrała ważną rolę w zwycięskiej wojnie polsko-bolszewickiej z lat 1919-1921.

Dodał(a): Janusz Grzesiak
Odwiedzin: 331