strona główna | mapa serwisu | kontakt | NPP
Herb Powiatu Ostrowskiego
Budżet na nowy rok przyjęty
7 stycznia 2019 roku

Budżet na nowy rok przyjęty

Rada Powiatu Ostrowskiego przyjęła jednogłośnie budżet na 2019 rok. -,,To budżet realnych możliwości’’ -  powiedział starosta Ostrowski rekomendując przejecie stosownej uchwały.

Planowane dochody na 2019 r. określono na poziomie ok. 164,8 mln złotych. Wydatki zaplanowano w wysokości ok. 161 mln złotych. W budżecie przewidziano nadwyżkę w wysokości ok. 3,7 mln. złotych, a na spłatę zobowiązań długoterminowych zarezerwowano ok. 4,2 mln złotych. Źródłami pokrycia zobowiązań będą nadwyżka budżetowa oraz wolne środki.

Największy procent wydatków inwestycyjnych ok. 49, 4 proc. przeznaczony zostanie na zadania drogowe. Inwestycje w służbę zdrowia wyniosą z kolei 45, 35 proc.

- „Na inwestycje przeznaczono ok. 13,0 mln zł. To plan na początek roku. Specyfika naszych dochodów i doświadczenia z lat poprzednich pokazują, że w ciągu roku wydatki te udaje się znacznie zwiększyć i wierzę, że w tym roku będzie podobnie’’ – powiedział Starosta Ostrowski.

zdjecie

W przypadku inwestycji drogowych największe z nich to kontynuacja budowy drogi Kaczory-Baby (Gmina Odolanów) oraz Strzegowa-Gostyczyna (Gmina Nowe Skalmierzyce). Na II etap tej inwestycji powiat pozyskał środki z funduszy zewnętrznych ze środków rządowych przeznaczonych na rozwój gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej. W oświacie przeprowadzone zostaną remonty instalacji wodno-kanalizacyjnej w III LO, modernizacja sanitariatów w I LO, przygotowanie do termomodernizacji Bursy Szkolnej. Największą inwestycją w służbie zdrowia będzie remont oddziału neurologicznego, przebudowa dróg wewnętrznych na terenie szpitala oraz przygotowania do realizacji cyfryzacji szpitala.

zdjecie

Mówić o atutach przygotowanego budżetu starosta wskazał na zaplanowanie w nim podwyżek dla pracowników we wszystkich jednostkach organizacyjnych powiatu. Istotny jest również fakt, że wszystkie zaplanowane inwestycje realizowane będą bez zaciągania nowy zobowiązań finansowych. W tym roku ze środków własnych spłacone zostaną także zobowiązania z lat poprzednich.

zdjecie

Największe zagrożenia, które mogą mieć wpływ na finanse powiatu to: obawa o możliwość spowolnienia gospodarczego, co mogłoby mieć bezpośrednie przełożenie na poziom dochodów. Drugie, to niepokojący wzrost niedoboru subwencji oświatowej w pokrycie wydatków bieżących oraz nieuwzględnienie w niej podwyżki dla nauczycieli.

 

W głosowaniu radni przyjęli zaproponowany przez Zarząd Powiatu budżet.

 

Dodał(a): Janusz Grzesiak
Odwiedzin: 256