OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt
Herb Powiatu Ostrowskiego
Budżet na nowy rok przyjęty
7 stycznia 2019 roku

Budżet na nowy rok przyjęty

Rada Powiatu Ostrowskiego przyjęła jednogłośnie budżet na 2019 rok. -,,To budżet realnych możliwości’’ -  powiedział starosta Ostrowski rekomendując przejecie stosownej uchwały.

Planowane dochody na 2019 r. określono na poziomie ok. 164,8 mln złotych. Wydatki zaplanowano w wysokości ok. 161 mln złotych. W budżecie przewidziano nadwyżkę w wysokości ok. 3,7 mln. złotych, a na spłatę zobowiązań długoterminowych zarezerwowano ok. 4,2 mln złotych. Źródłami pokrycia zobowiązań będą nadwyżka budżetowa oraz wolne środki.

Największy procent wydatków inwestycyjnych ok. 49, 4 proc. przeznaczony zostanie na zadania drogowe. Inwestycje w służbę zdrowia wyniosą z kolei 45, 35 proc.

- „Na inwestycje przeznaczono ok. 13,0 mln zł. To plan na początek roku. Specyfika naszych dochodów i doświadczenia z lat poprzednich pokazują, że w ciągu roku wydatki te udaje się znacznie zwiększyć i wierzę, że w tym roku będzie podobnie’’ – powiedział Starosta Ostrowski.

* sesja_04_01_2019__4_.jpg

W przypadku inwestycji drogowych największe z nich to kontynuacja budowy drogi Kaczory-Baby (Gmina Odolanów) oraz Strzegowa-Gostyczyna (Gmina Nowe Skalmierzyce). Na II etap tej inwestycji powiat pozyskał środki z funduszy zewnętrznych ze środków rządowych przeznaczonych na rozwój gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej. W oświacie przeprowadzone zostaną remonty instalacji wodno-kanalizacyjnej w III LO, modernizacja sanitariatów w I LO, przygotowanie do termomodernizacji Bursy Szkolnej. Największą inwestycją w służbie zdrowia będzie remont oddziału neurologicznego, przebudowa dróg wewnętrznych na terenie szpitala oraz przygotowania do realizacji cyfryzacji szpitala.

* sesja_04_01_2019__2_.jpg

Mówić o atutach przygotowanego budżetu starosta wskazał na zaplanowanie w nim podwyżek dla pracowników we wszystkich jednostkach organizacyjnych powiatu. Istotny jest również fakt, że wszystkie zaplanowane inwestycje realizowane będą bez zaciągania nowy zobowiązań finansowych. W tym roku ze środków własnych spłacone zostaną także zobowiązania z lat poprzednich.

* sesja_04_01_2019__10_.jpg

Największe zagrożenia, które mogą mieć wpływ na finanse powiatu to: obawa o możliwość spowolnienia gospodarczego, co mogłoby mieć bezpośrednie przełożenie na poziom dochodów. Drugie, to niepokojący wzrost niedoboru subwencji oświatowej w pokrycie wydatków bieżących oraz nieuwzględnienie w niej podwyżki dla nauczycieli.

 

W głosowaniu radni przyjęli zaproponowany przez Zarząd Powiatu budżet.

 

Dodał(a): Janusz Grzesiak
Odwiedzin: 321