OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt | NPP
Herb Powiatu Ostrowskiego
Samorządowcy noworocznie razem
8 stycznia 2019 roku

Samorządowcy noworocznie razem

Już po raz dwudziesty samorządowcy Powiatu Ostrowskiego spotkali się na tradycyjnym noworocznym spotkaniu. Tym razem współorganizatorami imprezy byli Gmina i Miasto Nowe Skalmierzyce oraz Powiat Ostrowski.

zdjecie

Noworoczne spotkania to tradycja w naszym powiecie. Pomysłodawcą tych spotkań był Piotr Walkowski, pierwszy przewodniczący Rady Powiatu Ostrowskiego. Uroczystości oficjalne poprzedziła Msza św. W intencji mieszkańców Powiatu Ostrowskiego odprawiona w Kościele pw. Bożego Ciała w Nowych Skalmierzycach. Tegoroczne spotkanie przypada w roku jubileuszu XX-lecia Powiatu Ostrowskiego co znalazło swoje odzwierciedlenie w wystąpieniach gospodarzy i gości.

zdjecie

- ,,Jeśli zazwyczaj w naszych noworocznych wystąpieniach spoglądało się rok wstecz, to dziś chciałoby się wspomnieć całe dwadzieścia lat. I chociaż ze względów czasowych nie jest to możliwe, to kilka faktów chciałbym przywołać – powiedział P. Rajski Starosta Ostrowski.

zdjecie

Starosta przywołał budowę sali gimnastycznej przy Zespole Szkol Ekonomicznych oraz zakończenie budowy basenu przy III LO, zadania, które zostały zrealizowane w kadencji Starosty Andrzeja Dery. Inwestycje w szpitalu w tym m.in. remont SOR-u i budowę lądowiska dla helikopterów zrealizowane za czasów starosty Włodzimierza Jędrzejaka. Z ostatnich lat projekt budowy boisk, inwestycje w szpitalu Centrum Kształcenia Praktycznego oraz zadania, które dominowały w każdej kadencji w postaci budowy i remontów dróg.

zdjecie

-,,Wśród wielu materialnych inwestycji w ostatnich latach udało się nam jeszcze jedno. Udało się nam zrobić to wszystko w zgodzie. Zgoda buduje, a my to hasło wypełniliśmy treścią. Mamy pełną głowę pomysłów, mam marzenia i wierzę, że one się spełnią. Teraz jest to miejsce, żeby powiedzieć wszystkim „dziękuję’’. Włodarzom gmin, za to, że nie musicie, a pomagacie, radnym wszystkich szczebli, pracownikom gmin i jednostek powiatu. Dziękuję parlamentarzystom, władzom wojewódzkim za dostrzeganie naszego powiatu, za wszelkie dobro, które od was otrzymujemy’’ – powiedział P. Rajski.

Współgospodarz spotkania Burmistrz Gminy i Miasto Nowe Skalmierzyce podkreślił w swoim wystąpieniu wydarzenie z historii, dzięki któremu mogły powstać wolne i upodmiotowione samorządy.

zdjecie

- „Wchodząc w 2019 r. rozpoczęliśmy ważną rocznicę, 30-lecie obalenia ustroju komunistycznego. Trzy dekady rozpoczęło się jedno z najważniejszych wydarzeń, obrady „okrągłego stołu’’, które zapoczątkowały zmiany. Owocem tego były m.in. powstanie silnych samorządów i silne społeczeństwo obywatelskie. Decentralizacja wzmacniała wspólnoty lokalne. Do okrągłego stołu przystąpili ludzie, których różniło wszystko. Stojąc na progu 2019 życzę wszystkim takiego porozumienia i współpracy w imię i dobra samorządu każdego szczebla’’ – powiedział Jerzy Łukasz Walczak Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce.

Życzenia noworoczne złożyli także Posłowie na Sejm Tomasz Ławniczak i Jarosław Urbaniak, Senator Łukasz Mikołajczyk, Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego Krzysztof Grabowski, Marlena Maląg radna Sejmiku Wojewódzkiego i prezes PFRON.  

zdjecie

Wyjątkowym akcentem było wręczenie podziękowań Andrzejowi Leraczykowi, wieloletniemu radnemu powiatowemu, Przewodniczącemu Rady Powiatu Ostrowskiego dwóch kadencji, szefowi Wydziału Kultury Urzędu Miejskiego, inicjatorowi wielu przedsięwziąć kulturalnych, który z końcem stycznia kończy pracę zawodową.

- „Jest wśród nas człowiek, który zrobił wiele dla miasta, wiele dla powiatu. Jest przykładem tego, że urzędnik może trwać w powołaniu i służyć drugiemu człowiekowi. Wszystkie inicjatywy, które były twoim udziałem rozlewały się po terenie. Przez 40 lat zarządzał ostrowską kulturą, na tyle skutecznie, by być nazywanym naszym ministrem kultury’’ – mówił Starosta Rajski, który wraz z Piotrem Walkowskim i Jerzym Łukaszem Walczakiem przekazali pamiątkową grafikę autorstwa Piotra Łopatki, okolicznościowy adres i kwiaty.

zdjecie

W części artystycznej piękny koncert standardów polskiej i światowej muzyki wykonała Miejsko-Gminna Orkiestra Dęta z Nowych Skalmierzyc pod dyrekcją Wojciecha Musioła.

Tradycją noworocznych spotkań jest także toast wznoszony przez Przewodniczącego Rady Powiatu wraz przewodniczącymi Rad Gmin Powiatu. W tym roku z racji jubileuszu o poproszono także byłych przewodniczących Rady Powiatu.

zdjecie

- ,,Dzisiejsze spotkanie to dla mnie debiut. Nawiązując przesłania święta Trzech Króli możemy się bardzo miedzy sobą różnić, ale ważne abyśmy się pięknie różnili i widzieli w tym jeden wspólny cel, służbę mieszkańcom. W imieniu swoim, jak gospodarza terenu Tadeusza Orzechowskiego Przewodniczącego Rady Gminy Nowe Skalmierzyce, chciałbym złożyć wszystkim życzenia: zdrowia, pogody ducha i energii bo czeka nas na pewno dużo wyzwań. Niech się darzy w tym Nowym Roku’’ – powiedział Przewodniczący P. Walkowski.

zdjecie

Wśród gości poza Prezydentami, Burmistrzami Wójtami i radnymi Rad Gmin Powiatu Ostrowskiego obecni byli także: Andrzej Pichet radny Sejmiku Województwa Wielkopolskiego, Krzysztof Nosal Starosta Kaliski, Mateusz Podsadny, Henryk Zieliński Burmistrz Gminy i Miasta Mikstat, Duchowieństwo oraz szefowie służb i instytucji działających na terenie Powiatu Ostrowskiego.

Dodał(a): Janusz Grzesiak
Odwiedzin: 326