OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt | NPP
Herb Powiatu Ostrowskiego
Czas żałoby i zadumy
18 stycznia 2019 roku

Czas żałoby i zadumy

Władze Powiatu Ostrowskiego wpisały się do księgi kondolencyjnej wyłożonej w ostrowskim Ratuszu w związku z tragiczną śmiercią Prezydenta Gdańska.

Ktoś tutaj był i był,

a potem nagle zniknął

i uporczywie go nie ma.

W. Szymborska

W imieniu mieszkańców Powiatu Ostrowskiego składamy głębokie wyrazy współczucia Rodzinie, Współpracownikom, Mieszkańcom Gdańska wszystkim, których dotknęła tragiczna śmierć  śp. Pawła Adamowicza Prezydenta Miasta Gdańska.

Jako samorządowcy, ale przede wszystkim jako mieszkańcy miasta i powiatu, jesteśmy głęboko wstrząśnięci tym mordem.

Łącząc się w bólu wspominamy człowieka, który poświęcił wiele lat życia swojej Małej Ojczyźnie. Praca była jego pasją, pracował dla ludzi, wśród ludzi i ufał ludziom... I niech takim zostanie zapamiętany!

Trudno zrozumieć śmierć. Trudno pogodzić się ze śmiercią niespodziewaną.

Wpis podpisali Paweł Rajski - Starosta Ostrowski, Piotr Walkowski - Przewodniczący Rady Powiatu, Roman Pacholczyk - Wicestarosta Ostrowski.

zdjecie

Zgodnie z decyzją Prezydenta Rzeczypospolitej od godz. 17.00 w piątek 18 stycznia 2019 r. do soboty, do godz. 17.00 ogłoszona została żałoba narodowa. Pogrzeb zamordowanego prezydenta odbędzie się  w sobotę. W sobotę pamięć zamordowanego śp. Prezydenta P. Adamowicza uczci także Ostrów Wielkopolski. O godz. 18.00 na ostrowskim Rynku zaplanowane jest otwarte spotkanie, a o godz.18.30 w Konkatedrze Msza św. w intencji śp. Pawła Adamowicza oraz w intencji pokoju, solidarności i tolerancji.

Dodał(a): Janusz Grzesiak
Odwiedzin: 208