strona główna | mapa serwisu | kontakt | NPP
Herb Powiatu Ostrowskiego
Powiat wspiera organizacje pozarządowe
22 stycznia 2019 roku

Powiat wspiera organizacje pozarządowe

Zakończył się konkurs dotyczący zadań publicznych w 2019 roku skierowany dla organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego. Zarząd Powiatu Ostrowskiego zdecydował o przyznaniu dotacji na łączną kwotę 196.300 zł.

W czwartek, 17 stycznia 2019 roku, Zarząd Powiatu Ostrowskiego rozdzielił środki przewidziane na dotacje dla organizacji pozarządowych w sferach: ochrona i promocja zdrowia; porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym; upowszechnianie kultury fizycznej i sportu; krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży; kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji oraz nauka, edukacja, oświata i wychowanie.

Do konkursu zgłosiło się w sumie 48 organizacji, które złożyły oferty na realizację 84 inicjatyw.  Najwięcej wniosków (28) dotyczyło działu: kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji, najmniej (3) działu: nauka, edukacja, oświata i wychowanie. W sumie rozdysponowano 196.300 zł.

Na posiedzeniu Zarządu Powiatu Ostrowskiego zdecydowano również, aby w tym roku ogłosić dodatkowy konkurs na realizację zadań publicznych w dwóch sferach, w których pozostały do wykorzystania środki, a mianowicie z zakresu sportu oraz edukacji. O terminie i o szczegółach poinformujemy na portalu Powiatu Ostrowskiego.

Każdego roku Powiat Ostrowski na wsparcie organizacji pozarządowych przeznacza ponad 200 tysięcy złotych.

Wyniki konkursu ofert na rok 2019 prezentujemy w poniższym linku i w załącznikach.

https://bip.powiat-ostrowski.pl/artykul/6809

Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu: 62 50 48 360.

Dodał(a): Łukasz Bartczak
Odwiedzin: 100