OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt | NPP
Herb Powiatu Ostrowskiego
Koncert Muzyki Żydowskiej w Wierzbnie
22 stycznia 2019 roku

Koncert Muzyki Żydowskiej w Wierzbnie

Niezwykle spotkanie z żywą kulturą żydowską miało miejsce w Kościele Parafialnym w Wierzbnie. Koncert z udziałem zespołu „Shalom” zorganizowano z okazji Dnia Judaizmu obchodzonego rokrocznie w polskim Kościele Katolickim.

Koncert muzyki żydowskiej odbył się w niedzielę, 20 stycznia 2019r. Na to wyjątkowe wydarzenie zaprosili organizatorzy: Ksiądz Kanonik Krystian Szenowski Proboszcz Parafii p.w. NMP Korony Polskiej w Wierzbnie oraz Paweł Rajski Starosta Ostrowski.  To już czwarty tego typu koncert noworoczny organizowany w świątyni w Wierzbnie. Do tej pory wystąpił Ostrowski Teatr Piosenki z piosenkami do wierszy ks. Jana Twardowskiego, zespół góralski „Turnioki” z kolędami i pastorałkami oraz Katarzyna Zawada z repertuarem Anny German. Tym razem nawiązano do Dnia Judaizmu przypadającego w polskim Kościele katolickim na 17 stycznia.

zdjecie

zdjecie

Przed zgromadzonymi wystąpił Zespół SHALOM, który powstał w 2000 r. w Poznaniu. Jego członkami są wykształceni i pełni pasji muzycy, którzy z sentymentem i zaangażowaniem podchodzą do muzyki żydowskiej, nadając jej własny, pogodny charakter. Zespół wykonuje instrumentalne i legendarne melodie klezmerskie, które są świetnie znane szerokiej publiczności. Tym co wyróżnia zespół spośród innych, jest ponadczasowa i autorska interpretacja starych i nowych żydowskich pieśni, śpiewanych na głosy w języku hebrajskim, co sprawia, że udział w ich koncertach daje słuchaczowi okazję do wyjątkowego spotkania z żywą kulturą. Formacja przypomina bardziej trupę teatralno - muzyczną niż zespół klezmerski, fundując swoim odbiorcom niezapomniane show. Artyści występują w „sztetlowych” stylizacjach, a muzyka przeplatana jest pogodnymi anegdotami dotyczącymi codziennego życia i kultury żydowskiej.

Odwiedzin: 111