OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt | NPP
Herb Powiatu Ostrowskiego
Rocznica wyzwolenia miasta
23 stycznia 2019 roku

Rocznica wyzwolenia miasta

Tradycyjnie 23 stycznia uczczono rocznicę oswobodzenia miasta Ostrowa spod okupacji niemieckiej. W miejscach pamięci znicze i wiązanki kwiatów w narodowych barwach złożyli między innymi przedstawiciele Powiatu Ostrowskiego.

Rocznicowe uroczystości 23 stycznia 2019 r. rozpoczęły się od złożenia kwiatów na cmentarzu przy ul. Limanowskiego oraz pod tablicami umieszczonymi na budynku Ratusza. Upamiętniono w ten sposób wszystkich uczestników wydarzeń, które pozwoliły ostatecznie oswobodzić Ostrów spod hitlerowskiego jarzma.

zdjecie

zdjecie

zdjecie

zdjecie

W okolicznościowym przemówieniu Prezydent Ostrowa Wielkopolskiego Beata Klimek wspomniała mieszkańców miasta, którzy stali się ofiarami nazistowskiego totalitaryzmu, a wśród nich członków ostrowskiej inteligencji rozstrzelanych w Lasku Winiarskim, żołnierzy, działaczy konspiracyjnych, duchownych oraz zwykłych cywilów. „Naszym obowiązkiem jest powtarzać: nigdy więcej wojny” apelowała prezydent.

zdjecie

zdjecie

zdjecie

W uroczystościach wzięli udział: Poseł na Sejm Tomasz Ławniczak, przedstawiciele władz samorządowych miasta Ostrowa Wielkopolskiego oraz Powiatu Ostrowskiego, delegacje organizacji kombatanckich oraz społecznych, komendanci służb mundurowych, harcerze, młodzież oraz liczne poczty sztandarowe.

Władze Powiatu Ostrowskiego reprezentowali: Paweł Rajski Starosta Ostrowski oraz Mirosław Rychlik Sekretarz Powiatu Ostrowskiego.

Podczas uroczystości na ostrowskim rynku odśpiewano wspólnie hymn narodowy oraz Rotę.

Odwiedzin: 128