OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt | NPP
Herb Powiatu Ostrowskiego
Mały jubileusz kardiologii
31 stycznia 2019 roku

Mały jubileusz kardiologii

Ostrowska kardiologia obchodzi jubileusz 5-lecia istnienia. Nowy dysponujący 35. łóżkami oddział oddano do użytku w końcu 2013 r., ale faktyczne uruchomienie i pierwszy zabieg koronografii wykonany został 31 stycznia 2014 roku.  Od początku istnienia na oddziale hospitalizowanych było 9959 pacjentów.

-‘’Po zagospodarowani Poradni Specjalistycznych budowa kardiologii była to jedną z największych inwestycji realizowanych przez Powiat Ostrowski. Zaledwie w przeciągu roku puste pomieszczenia na pierwszym piętrze Poradni Specjalistycznej zamieniły się w supernowoczesną placówkę medyczną. Było to wyzwanie pod względem finansowym i medycznym, ale biorąc pod uwagę końcowy efekt ten wysiłek się opłacił’’ -  powiedział Paweł Rajski Starosta Ostrowski.

zdjecie

Oddziałem kieruje dr Janusz Tarchalski, któremu udało się stworzyć świetny zespół, w skład którego wchodzą zarówno lekarze, pielęgniarki, rehabilitacji oraz pozostały personel.

zdjecie

Przez 5 lat funkcjonowania na kardiologię trafiło prawie 10 tys. pacjentów, tylko w ostatnich dwóch latach było to ponad 2000 tys. rocznie. Umiejętności lekarzy, współpraca z wiodącymi ośrodkami kardiologicznymi oraz nowoczesne wyposażenie pozwalają w Ostrowie na realizację zupełnie nowych usług dotąd nie wykonywanych w naszym szpitalu.

zdjecie

Jak informuje dr J. Tarchalski na kardiologię trafiło 3217 pacjentów z Ostrymi Zespołami Wieńcowymi (zawałami), którzy byli zdiagnozowani i leczeni inwazyjnie. Przeprowadzono 5450 koronografii i 2582 angioplastyki wieńcowe. W Ostrowie wykonano 640 zabiegi implantacji: 1 i 2 jamowych stymulatorów serca, kardiowerterów defibrylatorów i kardiostymulatorów z funkcją resynchronizacji oraz 11 zabiegów ablacji arytmii nadkomorowych.

Ablacja to inwazyjny polegający na wprowadzeniu elektrody z precyzyjną nawigacją i przykładanie jej w obszarach które generują arytmię serca. Poprzez elektrodę przepuszczany jest prąd, w wyniku czego powstaje mała blizna uniemożliwiająca generowanie częstoskurczów serca. Sam zabieg trwa ok. godziny, następnego dnia pacjent może wyjść do domu a po tygodniu dwóch odpoczynku wrócić do pełnej aktywności życiowej.

zdjecie

- ‘’Mając świadomość zapotrzebowania oraz korzyści jakie dla pacjentów niesie stosowanie zabiegów pozwalających na szybki powrót do zdrowia, kolejnym celem, który sobie stawiamy na tym oddziale to nowoczesna sala do wykonywania zabiegów ablacji. Zadanie z pewnością wymagające, ale nie niemożliwe do zrealizowania. Kiedy w 2011 roku pierwszy raz publicznie pokazałem wizualizację nowej przychodni, czy właśnie kardiologii słyszałem głosy, że nie jesteśmy w wstanie tego zrealizować, ale trzeba mieć marzenia i starać się je spełniać’’ – powiedział Starosta P. Rajski.

Dodał(a): Janusz Grzesiak
Odwiedzin: 129