OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt | NPP
Herb Powiatu Ostrowskiego
Nauczyciele języka hiszpańskiego z Zespołu Szkół Ekonomicznych...
5 lutego 2019 roku

Nauczyciele języka hiszpańskiego z Zespołu Szkół Ekonomicznych i IV Liceum Ogólokształcącego w Maladze

W poniedziałek 4 lutego 2019 roku, trójka nauczycieli języka hiszpańskiego z Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Józefa Gniazdowskiego i IV Liceum Ogólnokształcącego im. Fryderyka Chopina z Ostrowa Wielkopolskiego, rozpoczęła w hiszpańskiej Maladze swoje uczestnictwo w  sześciodniowym kursie metodycznym z zakresu nauczania języka.

Pobyt nauczycieli w Hiszpanii jest możliwy dzięki realizacji projektu Powiatu Ostrowskiego pn.: „Innowacyjność w metodyce nauczania języków obcych w szkołach ponadgimnazjalnych Powiatu Ostrowskiego”, w ramach programu Erasmus+, Akcja 1: Mobilność Edukacyjna.
Wyjazd do Hiszpanii jest efektem trwałego wdrażania strategii internacjonalizacji działalności edukacyjnej szkół średnich, prowadzonych przez Powiat Ostrwoski.

zdjecie

Celem pobytu w zagranicznej szkole językowej, jest doskonalenie zawodowe nauczycieli, a docelowo zwięszenie innowacyjności i efektywności nauczania języka hiszpańskiego w dwóch szkołach średnich prowadzonych przez Powiat Ostrowski.
W ramach realizowanego projektu, w czerwcu i wrześniu b.r., swoje kompetencje zawodowe będzie doskonalić jeszcze 32 nauczycieli języka angielskiego w Exeter, 20 nauczycieli języka niemieckiego w Berlinie i 2 nauczycieli języka francuskiego w Rouen.
Projekt przygotowany został przez pracowników Referatu Pozyskiwania Środków Zewnętrznych Wydziału Rozwoju Powiatu we współpracy z kadrą pedagogiczną szkół średnich. Jest przykładem własnego, opracowanego modelu doskonalenia zawodowego i rozwoju kadry pedagogicznej szkół średnich, opartym na programie Erasmus+. Taki model jest także dostępny dla okolicznych szkół podstawowych i średnich w Powiecie Ostrowskim.

zdjecie

Odwiedzin: 227