OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt | NPP
Herb Powiatu Ostrowskiego
Neurologia zmienia swoje oblicze
18 lutego 2019 roku

Neurologia zmienia swoje oblicze

Ruszył remont oddziału neurologicznego w ostrowskim szpitalu. Za ok. 3 mln zł jeszcze w pierwszym półroczu 2019 swoje oblicze diametralnie zmieni kolejny szpitalny oddział, w którym rocznie hospitalizowanych jest ponad 1800 pacjentów. Środki na remont tego oddziału wyasygnowane zostały z budżetu Powiatu Ostrowskiego. W dniu 14 lutego podpisana został umowa z wyłonionym w przetargu wykonawcą firmą PBO Sp. z o.o.

zdjecie

- ‘’Tu na razie jest brzydko i smutno, ale wszystko niebawem się zmieni na lepsze – mówił podczas podpisania umowy Paweł Rajski Starosta Ostrowski. – Nie musimy chyba nikogo przekonywać, że dla władz Powiatu Ostrowskiego szpital jest ważny. Dowodem na to jest fakt, że w ciągu ostatnich 8 lat na inwestycje przeznaczyliśmy ponad 60 mln. zł. Rozpoczynamy nową kadencję, mamy nowe marzenia. Ruszamy z zadaniem, do którego przymierzaliśmy się od dłuższego czasu. Obecność moja oraz Wicestarosty świadczy o tym, że w stosunku do szpitala mamy jeszcze wiele planów’’.

zdjecie

Ze strony szpitala umowę podpisał dyrektor Dariusz Bierła. – ‘’Jest to chyba jeden z najbardziej wyczekiwanych remontów szpitalnych oddziałów, bo warunki daleko odbiegają od oczekiwań. Chciałem podziękować wszystkim radnym za życzliwość i przekazane środki’’ – powiedział D. Bierła.

Nowa neurologia zlokalizowana zostanie w pomieszczeniach, które opuścił Oddział Chirurgii Dziecięcej i Traumatologii. Gruntowna modernizacja poprawi znacząco warunki dla personelu i pacjentów. Jak pokazują statystyki z roku na rok wzrasta liczba pacjentów hospitalizowanych na neurologii. Dodatkowo od 2012 r funkcjonuje pododdział udarowy.

zdjecie

– ‘’Łóżek będzie tyle samo, w tym będą do dyspozycji cztery do intensywnej opieki, ale w nowej lokalizacji będzie więcej miejsca, co powinni odczuć pacjenci. Hospitalizujemy ok. 1800 osób na rok z czego ponad 600 to pacjenci po udarach’’ – powiedziała Justyna Lisowska, kierownik Oddziału.

Zakończenie remontu planowane jest jeszcze w tym półroczu 2019 roku.

Dodał(a): Janusz Grzesiak
Odwiedzin: 152