OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt | NPP
Herb Powiatu Ostrowskiego
Harcerze Niepodległej
19 lutego 2019 roku

Harcerze Niepodległej

72. Wielopoziomowa Drużyna Harcerska im. Bohaterów Westerplatte z Gorzyc Wielkich zdobyła tytuł „Drużyny Niepodległości’’. O tym, co musieli pokonać po drodze po tytuł opowiedzieli podczas spotkania ze Starosta Ostrowskim.

zdjecie* dsc_0140.jpg

Spotkanie z harcerzami odbyło się 15 lutego 2019 r. w Sali im. Wojciecha Lipskiego w Starostwie Powiatowym. Oprócz harcerzy z Gorzyc wziął w nim udział harcmistrz Jerzy Hnatyk Komendant ostrowskiego Hufca ZHP.

- „Jesteście drużyną, która odniosła sukces. Staram się stosować w samorządowej działalności zasady takie jakie są u Was w harcerstwie. Nigdy nie mówię, że ja sam coś zrobiłem, ale że zrobiła to nasza powiatowa drużyna. Bo w drużynie można odnieść sukces. I tytuł, który zdobyliście jest tego dowodem. Podziwiam Was, że chce się Wam chcieć’’ – mówił Paweł Rajski Starosta Ostrowski.

zdjecie

Harcerze z Gorzyc znaleźli się w gronie 100. drużyn wyróżnionych przez naczelnik ZHP. To spore osiągnięcie, bo z całej Polski rywalizowało ponad 1000 drużyn.

,,-Celem projektu Drużyna Niepodległości było „budzenie historii’’ poprzez szeroko pojętą edukację  o rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę.

-,,Projekt zachęcał do udziału w różnych formach:  biwakach, rajdach,  rekonstrukcjach. Podczas tych przedsięwzięć poznawaliśmy powstańców, którzy tutaj walczyli. Odwiedzaliśmy miejsca, w których toczyły się bitwy. Szukaliśmy i zbieraliśmy informacje o powstaniu. Wszystko było spisywane, dokumentowane zdjęciami i w formie raportów przesyłane do Komendy Głównej’’ – mówił Dawid Bolach drużynowy, na co dzień uczeń jednej ze szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez powiat, który dla realizacji harcerskiej pasji dojeżdża co tydzień z Granowca do Gorzyc.

zdjecie

Jak sami przyznali dużym przeżyciem dla harcerzy był udział w obchodach rocznicy Powstania Wielkopolskiego w Poznaniu. .-,,Miałem tę przyjemność stać z chorągwią hufca i to był moment kiedy uświadomiłem sobie podniosłość rocznicy i swoje wyróżnienie’’ – powiedział D. Bolach.

Za otrzymanie miana Drużyny Niepodległości harcerze otrzymali od Starosty Ostrowskiego drobne upominki. Tuż po spotkaniu pojechali na Zlot Chorągwi Wielkopolskiej ZHP podsumowującej obchody 100-lecia Powstania Wielkopolskiego.

Dodał(a): Janusz Grzesiak
Odwiedzin: 109