OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt | NPP
Herb Powiatu Ostrowskiego
Wystawa Studium kreatywności w I liceum
20 lutego 2019 roku

Wystawa Studium kreatywności w I liceum

W piątek 15 lutego 2019 roku w auli I Liceum Ogólnokształcącego im. ks. J. Kompałły i W. Lipskiego w Ostrowie Wielkopolskim miał miejsce cykliczny wernisaż Profil. Uczniowie z klas drugich i trzecich, o specjalności architektoniczno-matematycznej, zaprezentowali efekty swoich plastycznych działań w ramach prowadzonego przez Marię Szeląg Studium Kreatywności.

zdjecie

Na całość złożyły się 120 rysunki i szkice 59. uczniów uczęszczających w roku szkolnym 2018-2019 na lekcje rysunku.

zdjecie

Całość uzupełniały prace wykonane przez uzdolnionego ucznia klasy pierwszej Tymoteusza Wojdala.

Słowa wprowadzenia w atmosferę sztuki wygłosiła Anna Bielawna-Piec. Muzyczna oprawa była dziełem utalentowanej pianistki Marii Sołtysiak. Rysunek na okolicznościowym plakacie wykonała Laura Krakowska uczennica klasy maturalnej. Emocje plastyczne i artystyczne jakie towarzyszyły wystawie z udziałem zaproszonych nauczycieli, absolwentów, gości a zwłaszcza rodziców moderowała inspiratorka zajęć Maria Szeląg.

zdjecie

Lista autorów stanowi jednocześnie grupę wrażliwych licealistów poszukujących swojej artystycznej kreski na linii życia: Bakalarczyk Marcin, Baran Inga, Biernat Kacper, Biesiada Weronika, Caban Paweł, Cielma Dominika, Dachowska Maria, Domagała Igor, Fiebig Hanna, Frąszczak Jakub, Głąbiak Agata, Grzyb Anastazja, Janiak Helena, Jarczak Michał, Jaźwiec Kinga, Jura Julia, Juran Bartłomiej, Jurek Angelika, Klaudia Helman, Kolenda Barbara, Kołton Dawid, Kondal Zofia, Krakowska Laura, Krawczyk Joanna, Krupa Maciej, Kruszyk Aleksandra, Kubiak Mateusz, Leleń Marcelina, Ławrynowicz Barbara, Majchrzak Angelika, Mielczarek Wiktoria, Niewrzęda Wiktoria, Nowak Marieta, Obsadna Zuzanna, Pawlaczyk Julia, Plewińska Weronika, Płotek Sylwia, Rataj Wiktoria, Sawicka Kinga, Sitkowska Patrycja, Słowik Mateusz, Spruta Kinga, Stodziesz Bartosz, Surowiecka Martyna, Szkudlarz Eryk, Szulc Julia, Szymanek Mateusz, Urbaniak Julia, Wala Agata, Waleńska Joanna, Werda Andrzej, Witoń Amanda, Wojczuk Wiktoria, Wojtasik Joanna, Wojtaszek Jakub, Zimniak Hubert, Zwada Oliwia, Zwiernik Justyna i Żurkiewicz Adrianna.

Odwiedzin: 354