OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt | NPP
Herb Powiatu Ostrowskiego
Walentynki w wierszu
20 lutego 2019 roku

Walentynki w wierszu

64 wiersze z jedenastu szkół ponadgimnazjalnych wpłynęło na Międzyszkolny Konkurs Poetycki „Walentynki w wierszu”. Konkurs został zorganizowany już po raz jedenasty przez nauczycielki biblioteki szkolnej Zespołu Szkół Transportowo-Elektrycznych.

zdjecie

Tym razem do konkursu zgłosiła się rekordowa ilość uczestników. Byli to uczniowie: I, II, III, IV Liceum Ogólnokształcącego, Liceum Ogólnokształcącego Spółdzielni Oświatowej, Liceum Ogólnokształcącego Sióstr Salezjanek, Zespołu Szkół Usługowych, Zespołu Szkół Budowlano-Energetycznych, Zespołu Szkół Technicznych, Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych oraz Zespołu Szkół Transportowo-Elektrycznych. Spotkanie rozpoczęło się występem Piotra Pilarskiego - poety i aktora. Gość przedstawił cykl 24 wierszy pt. „Animus”. Poezji towarzyszyła muzyka Fryderyka Chopina.

Po nagrodzonym brawami występie, dyrektor Marek Wojtasz wręczył nagrody książkowe oraz dyplomy. Wybór najlepszych wierszy był wyjątkowo trudny, ze względu na wyrównany poziom twórczości uczestników. Prace oceniała komisja w składzie: Grażyna Koczorowska, Małgorzata Olszewska oraz Edyta Tomaszewska. Uroczystość podsumowania 11-tej edycji konkursu uświetniły występy nagrodzonych uczniów. Podczas finału została zorganizowana wystawa, na której przedstawiono nagrodzone wiersze. Pokłosiem konkursu jest „Biuletyn Literacki” nr 11, który wraz z podziękowaniami otrzymali opiekunowie uczniów.

Laureatami konkursu zostali:

I miejsce – Jagoda Janicka - LOSO

I miejsce – Iga Oblamska – ZST-E

II miejsce – Agnieszka Matjasik – II LO

III miejsce – Weronika Rant – I LO

III miejsce – Julia Gruchot – Liceum Ogólnokształcące Sióstr Salezjanek

Wyróżnienie – Estera Filipczak – III LO

Wyróżnienie – Weronika Puchalska – IV LO

Wyróżnienie – Katarzyna Małecka - ZSU

Wyróżnienie – Kacper Kolenda – ZSB-E

Wyróżnienie – Maciej Kozieras – ZST

Wyróżnienie – Magdalena Nowicka - Liceum Ogólnokształcące Sióstr Salezjanek

Wyróżnienie – Justyna Wawrzynowicz – ZSP

Wyróżnienie – Julia Latajka – II LO

Odwiedzin: 112