OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt | NPP
Herb Powiatu Ostrowskiego
Warto ocalić od zapomnienia! Ojczyzna wpisana w literaturę,...
20 lutego 2019 roku

Warto ocalić od zapomnienia! Ojczyzna wpisana w literaturę, fotografię i rysunek.

Dnia 11 lutego 2019 r. w auli Zespołu Szkół Budowlano – Energetycznych nastąpiło rozstrzygnięcie VI edycji konkursu interdyscyplinarnego„Warto ocalić od zapomnienia! Ojczyzna wpisana w literaturę, fotografię i rysunek.” Współorganizatorami imprezy były Biblioteka Publiczna im. Stefana Rowińskiego oraz Muzeum Miasta Ostrowa Wielkopolskiego, patronat nad konkursem sprawowali także Prezydent Miasta Ostrowa Wielkopolskiego oraz Starosta Powiatu Ostrowskiego.

zdjecie

Impreza odbywała się w trzech kategoriach:

 • konkurs fotograficzny – tę część konkursu oceniali pracownicy Zakładu Fotograficznego Foto Maleszka;
 • · konkurs rysunkowy – tę część konkursu oceniało Jury w składzie: Karol Kierzynka, Katarzyna Bielawska oraz Jakub Godziszewski – pracownicy Muzeum Miasta Ostrowa Wielkopolskiego oraz Młodzieżowego Domu Kultury
 • · konkurs recytatorski oceniało Jury w składzie: pani mgr Alina Szymczak– nauczyciel języka polskiego w ZSU w Ostrowie Wielkopolskim, pani mgr Mariola Grabowska – nauczyciel języka polskiego oraz wieloletni członek Jury konkursu poetyckiego „Wiersz Walentynkowy” oraz pani Halina Brylińska - Zapłata - nauczyciel języka polskiego, wieloletni członek Jury konkursu „Poetyckie listopady”.* p2113272.jpg

W konkursie, w trzech kategoriach, wzięło udział 63 uczniów oraz 17 nauczycieli – opiekunów.

- Konkurs cieszy się dużym zainteresowaniem w lokalnym środowisku (w ubiegłym roku uczestniczyło w nim 107 uczniów). O wysokim poziomie imprezy świadczy ilość przyznanych nagród i wyróżnień- Krystyna Główczak.

Imprezę uświetniły występy szkolnych artystów z koła „Młodych talentów”.

Wyniki konkursu z podziałem na kategorie oraz szkoły: szkoły podstawowe (w tym uczniowie klas III gimnazjum) i ponadgimnazjalne.

 1. I. Konkurs rysunkowy

SZKOŁY PODSTAWOWE/GIMNAZJA

Lp.

miejsce

nazwisko i imię

szkoła

1.

I miejsce

Kaczmarek Marta

Szkoła Podstawowa nr7 im. Gen. Józefa Bema w Ostrowie Wlkp

2.

II miejsce

Maras Julia

Szkoła Podstawowa nr7 im. Gen. Józefa Bema w Ostrowie Wlkp

3.

III miejsce

Pokrywa Natalia

Szkoła Podstawowa nr7 im. Gen. Józefa Bema w Ostrowie Wlkp

4.

IV miejsce

Wieczorek Malwina

Szkoła Podstawowa im Polskich Olimpijczyków w Dębnicy

SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE

1.

I miejsce

Sikora Wiktoria

Zespół Szkół Budowlano – Energetycznych w Ostrowie Wlkp.

2.

II miejsce

Figas Marta

Zespół Szkół Usługowych w Ostrowie Wlkp.

 1. II. Konkurs fotograficzny

SZKOŁY PODSTAWOWE/GIMNAZJA

Lp

miejsce

nazwisko i imię

szkoła

1.

I miejsce

Nowacka Julia

Szkoła Podstawowa w Ociążu

2.

wyróżnienie

Kubacka Oliwia

Szkoła Podstawowa nr 5 im. Mieszka I w Ostrowie Wlkp

3.

wyróżnienie

Wiertelak Weronika

Szkoła Podstawowa w Ociążu

SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE

1.

I miejsce

Dolińska Julia

Zespół Szkół Usługowych w Ostrowie Wlkp.

2.

II miejsce

Kordon Kinga

Zespół Szkół Technicznych w Ostrowie Wlkp.

3.

wyróżnienie

Rogier Julia

IV LO w Ostrowie Wlkp.

4.

wyróżnienie

Widelska Aleksandra

Zespół Szkół Budowlano-Energetycznych w Ostrowie Wlkp.

5.

wyróżnienie

Marciszewski Mateusz

Zespół Szkół Technicznych w Ostrowie Wlkp.

6.

wyróżnienie

Hurzhii Vladyslava

Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Jagiełły w Odolanowie

7.

wyróżnienie

Fabianowska Agnieszka

Zespół Szkół Usługowych w Ostrowie Wlkp.

8.

wyróżnienie

Pawłowski Bartosz

Zespół Szkół Budowlano-Energetycznych w Ostrowie Wlkp.

9.

wyróżnienie

Olkowicz Dominika

     Zespół Szkół Budowlano-Energetycznych w Ostrowie Wlkp.

 1. III. Konkurs recytatorski

SZKOŁY PODSTAWOWE / GIMNAZJA

Lp.

miejsce

nazwisko i imię

szkoła

1.

I miejsce

Kubik Oliwia

Szkoła Podstawowa im. Polskich Olimpijczyków w Dębnicy

2.

II miejsce

Krupa Wiktoria

Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Przygodzicach

3.

III miejsce

Walczak Magdalena

Szkoła Podstawowa nr 2 im. E. Estkowskiego w Ostrowie Wlkp.

4.

wyróżnienie

Szymańska Agata

Szkoła Podstawowa im. Polskich Olimpijczyków w Dębnicy

5.

wyróżnienie

Sroka Olga

Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Przygodzicach

6.

wyróżnienie

Marciniak Zuzanna

Szkoła Podstawowa nr 2 im. E. Estkowskiego w Ostrowie Wlkp.

7.

wyróżnienie

Greber Zuzanna

Szkoła Podstawowa nr 7 im. Gen. Józefa Bema w Ostrowie Wlkp.

SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE

1.

I miejsce

Pinkowska Aleksandra

Zespół Szkół Budowlano-Energetycznych w Ostrowie Wlkp.

2.

I miejsce

Sewel Sylwia

Zespół Szkół Usługowych w Ostrowie Wlkp.

3.

II miejsce

Zdunek Wiktoria

I LO w Ostrowie Wlkp.

4.

III miejsce

Sobecki Krystian

Zespół Szkół Budowlano-Energetycznych w Ostrowie Wlkp.

5.

wyróżnienie

Stawicka Maria

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych CKU w Przygodzicach

zdjecie

Nagrody i podziękowania wręczyli młodzieży oraz nauczycielom: Honorata Sachowska – Barańczak - dyrektor Zespołu Szkół Budowlano - Energetycznych, Halina Brylińska – Zapłata – przewodnicząca Jury konkursu recytatorskiego. Liczne nagrody na konkurs ufundowali: Dyrektor Biblioteki Publicznej im. Stefana Rowińskiego w Ostrowie Wielkopolskim, Dyrektor Muzeum Miasta Ostrowa Wielkopolskiego, Prezydent Miasta Ostrowa Wielkopolskiego, Starosta Powiatu Ostrowskiego.

Odwiedzin: 170