OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt
Herb Powiatu Ostrowskiego
STAŻ UCZNIÓW ZST-E CKU W SONNEBERG
30 października 2018 roku

STAŻ UCZNIÓW ZST-E CKU W SONNEBERG

* loga

W dniach od 14 października do 26 października 2018 roku grupa 10 uczniów ZST-E CKU wraz z opiekunką p. W.Trzcielińską przebywała na praktyce zawodowej w Centrum Kształcenia Zawodowego w Stattliche Berufsbildende Schule w Sonnebergu. W tym roku uczniowie i uczennice z klas WZ3,TEC3 i TES2 zdobywali nowe umiejętności w zawodzie elektryk. Jak co roku uczestnicy stażu oprócz zajęć praktycznych, które odbywały się każdego dnia, brali udział w licznych atrakcjach np.: zwiedzanie fabryki Kumatec, elektrociepłowni. Uczniowie mieli też możliwość przyjrzeniu się pracom budowlanym ze szczególnym uwzględnieniem prac przy zakładaniu instalacji elektrycznej. Oprócz kształcenia zawodowego strona niemiecka zapewniała wiele atrakcji dotyczących spędzania wolnego czasu. Uczniowie zwiedzali muzea, byli na siłowni, lodowisku i na basenie. Niezapomnianą atrakcją pozostanie wycieczka w góry, do Steinach. Pobyt na stażu pozostanie na długo w ich pamięci jako miłe i ciekawe doświadczenie.

Dodał(a): Marcin Woliński
Odwiedzin: 186