OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt
Herb Powiatu Ostrowskiego
Staż zagraniczny w Wielkiej Brytanii – wrzesień 2018
27 września 2018 roku

Staż zagraniczny w Wielkiej Brytanii – wrzesień 2018

* loga

Mechanicy samochodowi ZST-E CKU odbyli staż zawodowy w Wielkiej Brytanii w nadmorskiej miejscowości Plymouth. Staż ten rozpoczął się w dniu 09 września, a zakończył 2 tygodnie później – 23 września. Przygoda uczniów rozpoczęła się od zbiórki pod Starostwem Powiatowym, skąd już o 5 nad ranem wyruszyli w drogę na lotnisko do Poznania. Wszystko przebiegło zgodnie z planem. Uczniowie pomyślnie przeszli odprawę bagażową i paszportową. O godzinie 10:00 weszli pokład samolotu do Bristolu, gdzie wylądowali po około 2 godzinnym locie. Przywitała ich prawdziwa angielska pogoda – chmury, wiatr i mżawka. Przed nimi został już ostatni etap podróży – autokar do Plymouth. Podróż zajęła niecałe 3 godziny, po czym wjechali do miasta, które na 2 tygodnie miało stać się ich drugim domem. W Plymouth uczniów powitali przedstawiciele firmy Europa Training oraz rodziny, u których zostali zakwaterowani.

Poniedziałek był bardzo intensywnym dniem. Rano uczniowie zjawili się w biurze Europa Training, gdzie przedstawiono im program stażu oraz udzielono cennych wskazówek dotyczących specyfiki życia w Wielkiej Brytanii. Uczestnicy projektu otrzymali niezbędne materiały oraz bilety na komunikację miejską. Następnie udali się do centrum miasta i otrzymali zadanie, aby znaleźć drogę do domu, a następnie z domu udać się do miejsca pracy i przedstawić się u nowego pracodawcy. Po wykonaniu zadania uczestnicy zgłosili ten fakt opiekunowi ze strony angielskiej – panu Robinsonowi. We wtorek wszyscy punktualnie, choć każdy w innym miejscu zameldował się w pracy. Na początku nie było łatwo ze względu na brak osłuchania z językiem angielskim, lecz z każdym kolejnym dniem bariera językowa stawała się mniejsza. Obowiązki służbowe uczniowie wykonywali starannie stosując się do wskazówek przełożonych, a ponieważ nie samą pracą człowiek żyje, na weekend zaplanowana była wycieczka po mieście, przejażdżka statkiem oraz wizyta w ogromnym akwarium morskim. Oczywiście stażyści mieli też czas dla siebie, tak by zrobić jakieś drobne zakupy. Polskim opiekunem i przewodnikiem po mieście był pan Grzegorz Puchalski.

Dwa tygodnie szybko zleciały i z pewnym żalem uczniowie z ostrowskiej szkoły wracali do domu. Około 7 rano weszli na pokład samolotu i 2 godziny później wylądowali w Poznaniu, skąd autokarem powrócili do Ostrowa. Staż został zaliczony przez uczniów do bardzo udanych doświadczeń życiowych.

Zespół Szkół Transportowo - Elektrycznych Centrum Kształcenia Ustawicznego realizuje projekt pn.: „Europejskie praktyki zawodowe uczniów Zespołu Szkół Transportowo Elektrycznych Centrum Kształcenia Ustawicznego z Ostrowa Wielkopolskiego”. Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja i Rozwój i jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego

Dodał(a): Marcin Woliński
Odwiedzin: 194