OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt | NPP
Herb Powiatu Ostrowskiego
Drogi do Niepodległości
22 lutego 2019 roku

Drogi do Niepodległości

„Rota”, „Pierwsza brygada”, „Mury”, czy „Żeby Polska była Polską”, to tylko niektóre utwory wykonane przez bursową młodzież podczas wyjątkowych koncertów pod hasłem „Drogi do Niepodległości”, które odbyły się 19 i 21 lutego w Bursie Szkolnej.

zdjecie

W ramach obchodów stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości, w szkolnej Bursie, już od września realizowano szereg przedsięwzięć, by godnie uczcić ten ważny moment historyczny. Początkiem działań było zorganizowanie wycieczek: „Śladami miejsc pamięci – ulice i cmentarze ostrowskie”. Następnie przygotowano wystawę książek, poruszających tę tematykę oraz ukazujących „Ojców niepodległości”. Kolejnymi etapami realizacji programu obchodów, było zorganizowanie bursowego biegu oraz konkursu historycznego „Republika Ostrowska, Powstanie wielkopolskie, odzyskanie niepodległości 1918”. Bursa wzięła również udział  w ogólnopolskim konkursie „100 burs na 100 – lecie”, wykonując „pocztówkę dla niepodległej”. Zwieńczeniem i zarazem podkreśleniem rangi 100 lecia wybuchu i zwycięstwa Powstania Wielkopolskiego, były koncerty nad których organizacją czuwali: p. wicedyrektor Katarzyna Rybicka i wychowawcy: Marta Łuczak – Wasielak oraz Krzysztof Krajewski.

zdjecie

Wydarzenia artystyczne, przeplatane reportażami, przygotowanymi przez młodzież, dokumentującymi wcześniejsze działania, w realistyczny sposób przedstawiły słuchaczom koncertów, drogi, prowadzące do odzyskania wolności oraz przybliżyły historię miasta Ostrowa Wielkopolskiego.

zdjecie

Owe koncerty, których świadkami była nie tylko dyrekcja, wychowawcy oraz młodzież, ale i zaproszeni goście: przedstawiciele Rady Osiedla nr 4 i Stowarzyszenia „Ludzie dla Ludzi”, dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 9 w Ostrowie Wielkopolskim, a także seniorzy z Klubu „Senior +”, spotkały się z dużym uznaniem. Dla młodego słuchacza były one bowiem ciekawą, multimedialną lekcją historii i patriotyzmu, a dla starszego pokolenia okazją do przypomnienia sobie czasów, w jakich przyszło żyć im oraz ich najbliższym. Tym, co łączy pokolenia, a co uświadomiły koncerty, jest fakt życia i wzrastania w wolnej i niepodległej ojczyźnie.

Odwiedzin: 119