OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt | NPP
Herb Powiatu Ostrowskiego
Naborowa górka przed szkołami
25 lutego 2019 roku

Naborowa górka przed szkołami

Ponad trzy tysiące miejsc w klasach pierwszych czekać będzie na kandydatów w szkołach prowadzonych przez powiat ostrowski. Wchodząca reforma oświatowa i fakt, że do szkół trafią podwójne roczniki.

Na kilka dni przez rozpoczęciem tegorocznej edycji „Drzwi otwartych’’ w szkołach Powiatu Ostrowskiego o przygotowaniach do zbliżającej się reformy poinformowano podczas konferencji prasowej.

-„Najważniejsza informacja jest taka, że dla wszystkich kandydatów przygotowane zostaną miejsca w szkołach, a mimo zwiększonej liczy uczniów nasze palcówki będą pracować w systemie jednozmianowym. Wspólnie z dyrektorami szkół pracowaliśmy na kwestią reformy od 2017 roku i zrobiliśmy wiele, żeby była wdrożona w miarę spokojnie, co nie znaczy że nie mamy obaw. Dotyczą one przede wszystkim odpowiedzi na kluczowe pytanie, czy subwencja oświatowa pokryje koszty podwójnych roczników?’’ – powiedział Paweł Rajski Starosta Ostrowski.

zdjecie

Jednym z elementów przygotowań powiatowej oświaty były inwestycje. W latach 2014-2018 powiat zainwestował niespełna 31 mln zł przeznaczając na nowe zadania, remonty i tzw. projekty miękkie. Ważnym elementem wśród tych wydatków było przygotowanie bazy na potrzeby szkolnictwa technicznego, w tym m.in. budowa Centrum Kształcenia Praktycznego. Dzięki temu nie będzie tak dużych problemów z przyjęciem podwójnego rocznika, a lekcje w szkołach ogólnokształcących kończyć się będą ok. godz. 16.00. Dłużej pracować będą warsztaty, w których na zajęcia przychodzą mniej liczne grupy.

Z przewidywanych 1600 uczniów, którzy mieli się pojawić we wrześniu w szkołach powiatowych, reforma sprawiła, że do szkół przyjedzie 3100 uczniów, by za kilka lat liczba ta spadła do zaledwie 600 uczniów. Stan zwiększonego zapotrzebowania na dodatkowe zajęcia czy pracownie będzie więc mieć charakter tymczasowy.

Przygotowane będą 102 oddziały,, w tym 52 oddziały dla gimnazjów i 50 po szkole podstawowej. Różnice w podstawach programowych dla uczniów gimnazjów i szkół podstawowych.

zdjecie

Wzrost liczby uczniów nie oznacza wiec proporcjonalnego wzrostu zatrudnienia. Zapotrzebowanie to jest uzależnione od specyfiki konkretnej szkoły.

-,,Jesteśmy gotowi przyjąć określoną grupę nauczycieli, ale nie wiadomo w jakim wymiarze godzin. Już utworzyliśmy ponad 20 etatów dla nauczycieli. Nie jesteśmy jednak w stanie przyjąć tych nauczycieli, którzy utracą pracę w innych szkołach. Nie każdy także odważy się na to, by po szkole podstawowej podjąć pracę w szkole ponadgimnazjalnej, tym bardziej, że wiele przedmiotów kończy się maturą i egzaminami’’ – powiedział Starosta Ostrowski.

Niebagatelną przeszkodą w szkolnictwie ponadgimnazjalnym jest brak specjalistów na nauki zawodu. Szansę na natychmiastowe zatrudnienie miałoby 14 specjalistów różnych branż.

-,,Najbardziej obawiam się kwestii środków finansowych, które są potrzebne na finansowanie oświaty. Czy będą wystarczające? Na samo przygotowanie pomieszczeń do wdrożenia reformy musimy dodatkowo wyasygnować 3 mln zł’’ – wyjaśnił Starosta.

zdjecie

W konferencji udział również wzięli: Roman Pacholczyk Wicestarosta Ostrowski oraz Maria Tomalak dyrektor III Liceum Ogólnokształcącego oraz Marek Wojtasz dyrektor Zespołu Szkół Transportowo, którzy przybliżyli kwestie specyfiki naboru po reformie w szkołach ogólnokształcących i technicznych.

Dodał(a): Janusz Grzesiak
Odwiedzin: 187