OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt | NPP
Herb Powiatu Ostrowskiego
Konkurs językowy w IV LO
26 lutego 2019 roku

Konkurs językowy w IV LO

20 lutego 2019 w IV Liceum Ogólnokształcącym odbył się II Regionalny Konkurs Językowy dla uczniów klas III gimnazjalnych oraz VIII szkół podstawowych, w którym rywalizowało 70 uczestników w dwóch kategoriach: język angielski i język niemiecki.

Zadania konkursowe obejmowały gramatykę, leksykę, analizę tekstu oraz zagadnienia realioznawcze. Po rozwiązaniu testu, komisje przystąpiły do oceny prac, a uczniowie wzięli udział w warsztatach z języka hiszpańskiego i francuskiego.

zdjecie


W wyniku prac komisji wyłonieni zostali zwycięzcy. Podkreślić należy, że biorący udział w konkursie zaprezentowali wysoki poziom wiedzy i umiejętności językowych.

Język angielski:

I miejsce Marcelina Głowacka – Szkoła Podstawowa Sióstr Salezjanek z oddziałami gimnazjalnymi

II miejsce Zuzanna Sitnik – Szkoła Podstawowa Uczniów Kreatywnych Spółdzielni Oświatowej w Ostrowie Wielkopolskim

III miejsce Agata Lewkowicz– Szkoła Podstawowa Uczniów Kreatywnych Spółdzielni Oświatowej w Ostrowie Wielkopolskim

IV miejsce- Zuzanna Marciniak – Szkoła Podstawowa nr 2 im. Ewarysta Estkowskiego w Ostrowie Wielkopolskim

V miejsce – Iga Mazurek-Szkoła Podstawowa Sióstr Salezjanek z oddziałami gimnazjalnymi

zdjecie

Język niemiecki:

I miejsce -Bartłomiej Kempa - Szkoła Podstawowa Sióstr Salezjanek z oddziałami gimnazjalnymi
II miejsce - Wiktoria Glaza - Szkoła Podstawowa w Czarnymlesie
III miejsce - Nikola Uchlik - Szkoła Podstawowa nr 1 im. Marii Konopnickiej w Ostrowie Wielkopolskim
IV miejsce - Amelia Matysiak- Szkoła Podstawowa w Dębnicy Aleksandra Kasprzak - Szkoła Podstawowa Sióstr Salezjanek z oddziałami gimnazjalnymi.

 

Wszyscy uczestnicy otrzymali gratulacje i podziękowania za udział w konkursie, natomiast laureaci atrakcyjne nagrody rzeczowe ufundowane przez Radę Rodziców IV Liceum Ogólnokształcącego im. Fryderyka Chopina oraz Starostę Ostrowskiego Pawła Rajskiego, pod którego patronatem odbył się konkurs.

Odwiedzin: 159