OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt | NPP
Herb Powiatu Ostrowskiego
XXI Zimowa Powiatowa Spartakiada LZS Mieszkańców Miast i Wsi...
28 lutego 2019 roku

XXI Zimowa Powiatowa Spartakiada LZS Mieszkańców Miast i Wsi Powiatu Ostrowskiego

XXI Zimowa Powiatowa Spartakiada LZS Mieszkańców Miast i Wsi Powiatu Ostrowskiego odbyła się 17 lutego 2019 roku w Sali Sportowej Szkoły Podstawowej w Wierzbnie, gmina Odolanów.

zdjecie

Celem Spartakiady jest popularyzacja kultury fizycznej i rekreacji wśród mieszkańców wsi powiatu Ostrowa Wielkopolskiego, aktywizacja środowiska wiejskiego do systematycznego działania w zakresie kultury fizycznej i rekreacji. Organizatorami zawodów była Powiatowe Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe w Ostrowie Wielkopolskim oraz Rada Miejsko Gminna LZS w Odolanowie.
W zmaganiach rywalizowali mieszkańcy-sportowcy 5 jednostek samorządu terytorialnego Powiatu Ostrowskiego: tj. gmina Przygodzice, Odolanów, Raszków, gmina Ostrów Wielkopolski i miasto Ostrów Wielkopolski. Przedstawiciele zgłoszonych reprezentacji rywalizowali w 5 konkurencjach: podnoszenie odważnika 17,5 kg kategorii zawodników mężczyzn do 85 kg i dla zawodników mężczyzn powyżej 85 kg., rzut lotką do tarczy kobiet i mężczyzn, strzał piłką nożną do bramki kobiet i mężczyzn na wyznaczone punkty, zespołowe przeciąganie liny mężczyzn, wielobój rekreacyjny kobiet i mężczyzn - z konkurencji .-rzut piłką do kosza, rzut lotką do tarczy, strzał z wiatrówki do tarczy. W klasyfikacji ogólnej XXI Zimowej Powiatowej Spartakiady LZS Mieszkańców Wsi i Miast o Puchar Starosty Ostrowskiego poszczególne miejsca zdobyli


I miejsce Gmina Ostrów Wielkopolski 91 pkt
II miejsce Gminie Przygodzice 78 pkt
III miejsce Gmina Odolanów 56 pkt
IV miejsce Gmina Miasto Ostrów Wlkp. 35 pkt
V miejsce Gmina Raszków 20 pkt      


W poszczególnych konkurencjach XXI Zimowa Spartakiady Powiatu Ostrowskiegop pierwsze miejsca zajęli następujące osoby:                                                                                             

-podnoszenie odważnika 17,5            kg                                                                                                zawodnik o wadze do 85 kg I miejsce zajął – Sebastian Orłowski gm. Ostrów zawodnik o wadze pow.85 kg I miejsce zajął – Sebastian Bluz gm. Ostrów                                                                       
 - wielobój rekreacyjny   - w kategorii kobiet
I miejsce zajęła –Mucha Daniela gm. Przygodzice                                                      
w kategorii mężczyzn- I miejsce zajął  Kamzol Leszek gm. Przygodzice 
  - rzut lotką do tarczy                                                                                                            

w kategorii kobiet I miejsce zajęła Anna Błaszczyk gm. Odolanów w kategorii mężczyzn- I miejsce zajął Bogdan Frąszczak gm. Odolanów                                                         
 -strzał piłką  do bramki w wyznaczone punkty                                                        ( w kategorii kobiet- I miejsce zajęła Krawiec Aleksandra gm. Ostrów w kategorii mężczyzn- I miejsce zajął Mateusz Jankowiak gm. Ostrów                                                                                                                     - przeciąganie liny ( drużyna gminy Ostrów Wielkopolski zajęła I miejsce w składzie zawodników Kazimierz Bednarek, Michał Łukowiak. ,Łukasz Rostowski, Krystian Bednarek ,Tomasz Przybyła.

W klasyfikacji ogólnej XXI Zimowej Powiatowej Spartakiady LZS Mieszkańców Wsi i Miast o Puchar Starosty Ostrowskiego poszczególne miejsca zdobyli   :                                                                                                         I miejsce Gmina Ostrów Wielkopolski 91 pkt                                                                  
II miejsce Gminie Przygodzice 76 pkt III miejsce Gmina Odolanów 56 pkt IV miejsce Gmina Miasto Ostrów Wlkp. 20 pkt                                                            
V miejsce Gmina Raszków 0 pkt

Sędzią głównym spartakiady był Rafał Szubert członek Prezydium Powiatowego Zrzeszenia LZS w Ostrowie Wielkopolskim a sędziami różnych konkurencji vice prezesi powiatowego zrzeszenia LZS w Ostrowie Wielkopolskim –Włodzimierz Jędrzejak i Zenon Walczak                                                                                                                                                                          

Zawodnicy, którzy zdobyli I-II-II miejsce w poszczególnych konkurencjach otrzymali medale a za klasyfikacje ogólną  reprezentacje gmin otrzymały puchary i dyplomy,  które wszystkim w imieniu starosty ostrowskiego wręczył prezes powiatowy Zrzeszenia LZS w Ostrowie Wielkopolskim i zarazem członek krajowej komisji rewizyjnej ZG LZS w Warszawie -  Stanisław Ratajczak i vice prezes powiatowego zrzeszenia LZS –Włodzimierz Jędrzejak Przedstawiciele poszczególnych gmin, którzy zdobyli pierwsze miejsce w poszczególnych kategoriach będą  reprezentować Powiat Ostrowski na XXI Zimowej Wielkopolskiej Spartakiadzie Mieszkańców Wsi LZS Województwa Wielkopolskiego która odbędzie się 3 marca 2019 w  Golinie k/Konina .

Odwiedzin: 175