OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt
Herb Powiatu Ostrowskiego
Murem za Patrykiem
1 marca 2019 roku

Murem za Patrykiem

Dnia 27 lutego 2019 r. odbył się w Ostrowskim Centrum Kultury koncert charytatywny #Murem za Patrykiem, zorganizowany wspólnie przez Ostrowskie Centrum Kultury, III Liceum Ogólnokształcące i Zespół Szkół Technicznych, macierzystą szkołę Patryka Jarczaka, który 17 stycznia 2019 roku w odległych Zjednoczonych Emiratach Arabskich na skutek sepsy meningokokowej dostał zapalenia opon mózgowych.

* img_6159.jpg

Dzięki portalom społecznościowym historia Patryka stała się znana wielu ludziom, którzy wspierali chłopca dobrym słowem, a leczenie wspomagali finansowo. Zbiórka
na stronie fundacji Siepomaga (www.siepomaga.pl/patryk-jarczak) pokazuje codziennie, że pomaganie jest ważne dla osób indywidualnych i społeczności lokalnych. Wsparcie pieniężne nadal jest potrzebne, stąd wspomniane wydarzenie.

* plakat.jpg

 

Koncert zainicjowali, zorganizowali pod opieką pedagogów i nauczycieli oraz przeprowadzili uczniowie III LO i ZST. Zaangażowanie młodych ludzi, ich wspólny wysiłek to potwierdzenie ich wrażliwości i solidarności. OCK udostępniło salę, sprzęt oraz profesjonalistów, którzy swoją pracą również wsparli cel koncertu.

 

Na scenie można było zobaczyć artystów z Ostrowa i okolic, odbyły się licytacje przekazanych darów i voucherów. Chętni mogli również wesprzeć ofiarowując datki w zamian za koty-przytulanki, ręcznie wykonane kartki wielkanocne, mandale, malowanie twarzy.

* img_6317.jpg

Wystąpili - zespół teatralny Al Dente, Zespół Tańca Ludowego „Kosynierzy”, Zespół Pieśni i Tańca „Przygodzice” i Zespół Tańca Ludowego „Swojacy”; studia tańca: Studio Dance Academy, ArtSchool, System; zespoły muzyczne: wokaliści z III LO, TREMA, To All Units, Natamaran.

Łączna suma uzyskana z koncertu to 11 tysięcy złotych, które zostały wpłacone na  www.siepomaga.pl/patryk-jarczak.

Odwiedzin: 212