OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt | NPP
Herb Powiatu Ostrowskiego
Chopin dla najmłodszych
1 marca 2019 roku

Chopin dla najmłodszych

Magdalena Adamczak została wyróżniona podczas XV Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego „Chopin dla najmłodszych”.

Magdalena Adamczak jest uczennicą Zespołu Szkół Muzycznych im. Krzysztofa Komedy-Trzcińskiego w Ostrowie Wielkopolskim klasy fortepianu Roberta Adamczaka. Została wyróżniona podczas XV Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego „Chopin dla najmłodszych” pod patronatem Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Konkurs odbył się w dniach 25 i 26 lutego 2019 roku w Pałacu Myśliwskim Książąt Radziwiłłów w Antoninie.

zdjecie

Jest to jedyny obecnie w Europie konkurs chopinowski dla dzieci i młodzieży do lat 18 – w pełni monograficzny, w którym wykonuje się wyłącznie utwory Fryderyka Chopina i wzorowany jest na Wielkim Warszawskim Konkursie Chopinowskim.

Miejscem przesłuchań jest Pałac Myśliwski Książąt Radziwiłłów w Antoninie, w którym dwukrotnie przebywał i komponował sam Fryderyk.

W tegorocznej edycji pianistów z Japonii, Chin, Kosowa, Turcji, Mongolii, Niemiec, Węgier oraz z Polski oceniało międzynarodowe jury powołane przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w składzie:

prof. Waldemar Andrzejewski (Akademia Muzyczna Poznań – Polska) – przewodniczący

prof. Józef Stompel (AM Katowice – Polska),

     prof. Rudolf Bernatik (Uniwersytet w Ostrawie – Czechy),

Koji Shimoda (Tokio – Japonia) – pianista, krytyk muzyczny,

Takako Takahashi (Tokio – Japonia) – pianistka, laureatka warszawskiego konkursu chopinowskiego,

prof. Waldemar Wojtal (AM Gdańsk – Polska).

 

Serdecznie gratulujemy !

Odwiedzin: 286