OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt | NPP
Herb Powiatu Ostrowskiego
Niełatwe zmagania z językiem niemieckim
4 marca 2019 roku

Niełatwe zmagania z językiem niemieckim

49 uczniów stanęło do rywalizacji w ramach Powiatowego Konkursu Języka Niemieckiego dla Szkół Ponadgimnazjalnych „Deutsch ist in”, lecz do finału zakwalifikowało się jedynie 5 osób. To świadczy o bardzo wysokim poziomie odbywającego się od 15 lat konkursu.

XV Powiatowy Konkurs Języka Niemieckiego dla Szkół Ponadgimnazjalnych „Deutsch ist in” odbył się w środę, 27 lutego 2019 w IV Liceum Ogólnokształcącym. W tegorocznej edycji rywalizowało 49 uczniów z  11 szkół z terenu Powiatu Ostrowskiego. Swoje reprezentacje miały: I LO, II LO, III LO, IV LO, LO Sióstr Salezjanek, LO Spółdzielni Oświatowej, Zespół Szkół Usługowych, Zespół Szkół Budowlano - Energetycznych, Zespół Szkół Technicznych, Zespół Szkół Ekonomicznych i Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Przygodzicach.

zdjecie

Konkurs składał się z dwóch części. Na napisanie testu uczniowie mieli 50 minut.  Aby zakwalifikować się do części ustnej należało w części pisemnej zdobyć 80 % punktów możliwych do uzyskania. Ta sztuka udała się 5 osobom. Po części ustnej Komisja w składzie: Daria Wróblewska, Karolina Grędziak i Dariusz Spychalski, biorąc pod uwagę obie części konkursu, wyłoniła najlepszych z najlepszych.

I miejsce wywalczył Kacper Zarzecki z IV Liceum Ogólnokształcącego (nauczyciel przygotowujący - Maciej Brzykcy), II miejsce - Konrad Tetrzona z IV LO (nauczyciel przygotowujący - Małgorzata Jędroch), III miejsce - Daniel Konoplański z Zespołu Szkół Technicznych (nauczyciel przygotowujący - Anna Mrowińska), IV miejsce zajął Oliver Lewandowski z Liceum Ogólnokształcącego Sióstr Salezjanek (nauczyciel przygotowujący - Katarzyna Młynarczyk-Płonka), V miejsce przypadło w udziale Katarzynie Janowicz z I Liceum Ogólnokształcącego (nauczyciel przygotowujący - Anna Przybył).

Wszyscy uczestnicy otrzymali gratulacje i podziękowania, natomiast laureaci atrakcyjne nagrody rzeczowe, ufundowane przez Radę Rodziców IV LO i Starostę Ostrowskiego Pawła Rajskiego, pod którego patronatem odbył się  konkurs. Gratulacje i nagrody uczestnicy konkursu odebrali z rąk Piotra Walkowskiego, Przewodniczącego Rady Powiatu Ostrowskiego.

Odwiedzin: 170