OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt | NPP
Herb Powiatu Ostrowskiego
Dzień porad w ZSS
11 marca 2019 roku

Dzień porad w ZSS

„ BAWIMY I   UCZYMY ” to motto dni otwartych w Zespole Szkół Specjalnych im. Janusza Korczaka,  w czasie których było bardzo gwarno i wesoło.

Wszyscy chętni mogli spędzić czas na wesołych zabawach stymulujących rozwój dziecka. Rodzice mogli nauczyć  się  jak kreatywnie i  ciekawie spędzać  czas ze swoimi pociechami.

- Zapraszamy do naszej szkoły. Każdy może zobaczyć  jak u nas jest pięknie i  kolorowo oraz zawsze skorzystać z naszej pomocy. - dyrekcja Zespołu Szkół Specjalnych.

zdjecie

Zabawy sensoryczne dostarczają  różnorodnych bodźców do rozwoju zmysłów malucha i poszerzają świat jego doznań. Nie potrzeba do nich skomplikowanych zabawek, można wykorzystać przedmioty codziennego użytku i produkty spożywcze, które znajdą się w każdym domu. Najważniejszym narzędziem w czasie tej zabawy są dziecięce rączki. To one przesypują, ugniatają i tworzą.

zdjecie

Oprócz zabaw sensorycznych dzieci wyczarowywały pod okiem nauczycieli placówki prace plastyczne o tematyce wiosennej. Pełną  parą  pracowały „magiczne” - interaktywne dywany i ściany. W sali gimnastycznej mali sportowcy pokonywali kolorowe tory przeszkód. Po wysiłku każdy mógł odpocząć w sali doświadczania świata.

Każdy rodzic, który odczuwa niepokój związany z  rozwojem swojego dziecka otrzymał  darmową  poradę psychologiczną, logopedyczną  lub rehabilitacyjną.

Uśmiech dzieci i  zadowolenie rodziców,  którzy z  podziwem patrzyli na wyposażenie szkoły były dla organizatorów bezcenną  nagrodą.

Odwiedzin: 72