OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt | NPP
Herb Powiatu Ostrowskiego
Wiosenny pięciobój szkolny
13 marca 2019 roku

Wiosenny pięciobój szkolny

W czwartek 7 marca 2019 r., w IV LO odbyła się kolejna już edycja Interdyscyplinarnego Konkursu „Wiosenny pięciobój szkolny” pod honorowym patronatem Starosty Pawła Rajskiego. Czteroosobowe drużyny reprezentujące klasy gimnazjalne oraz klasy ósme szkół podstawowych rywalizowały w pięciu kolejno rozgrywanych dyscyplinach, obejmujących zarówno wiedzę teoretyczną jak i umiejętności praktyczne.

zdjecie

Goście IV LO najpierw rozwiązywali zadania z historii, związane tematycznie ze 100-leciem odzyskania Niepodległości przez Polskę. Drugą dyscypliną pięcioboju był konkurs wiedzy muzycznej, który po mistrzowsku poprowadził Nikodem Rubelek z klasy III a.  Następnie przedstawiciele poszczególnych reprezentacji uczestniczyli w dwóch równolegle rozgrywanych konkursach, strzeleckim i szachowym.

- Rywalizacja wyraźnie nabierała rumieńców, była zacięta, ale prawdziwie sportowa i na wysokim poziomie.- powiedzieli organizatorzy.

zdjecie

     W czasie krótkiej przerwy uczestnicy częstowali się pysznymi pączkami i wymieniali się wrażeniami z pobytu w Liceum. Wizyta uczniów klas gimnazjalnych i klas szkoły podstawowej stała się  doskonałą okazją do promocji IV LO. O ostatecznej kolejności miejsc zadecydowała piąta dyscyplina czyli konkurs wiedzy przyrodniczej, obejmujący pytania z zakresu chemii, biologii oraz geografii. Było dużo emocji, autentycznej radości i po prostu dobrej zabawy. Po podliczeniu wyników całego pięcioboju, okazało się, że zwycięzcą „Wiosennego pięcioboju szkolnego” została reprezentacja Szkoły Podstawowej nr 14 im. Powstańców Wielkopolskich, drugie miejsce zdobyła drużyna Szkoły Podstawowej Uczniów Kreatywnych Spółdzielni Oświatowej, a trzecie miejsce przypadło reprezentantom Publicznej Szkoły Podstawowej Sióstr Salezjanek z oddziałami gimnazjalnymi. Wszyscy uczestnicy wraz z opiekunami, otrzymali pamiątkowe dyplomy, natomiast zdobywcy trzech pierwszych miejsc zostali nagrodzeni medalami i upominkami, ufundowanymi przez Radę Rodziców IV LO oraz Starostę Ostrowskiego.

Odwiedzin: 72