strona główna | mapa serwisu | kontakt | NPP
Herb Powiatu Ostrowskiego
Unia Europejska Czas młodych
8 kwietnia 2019 roku

Unia Europejska Czas młodych

W ramach realizacji projektu edukacyjnego Powiatu Ostrowskiego- Unia Europejska „Czas młodych”, 2 kwietnia 2019 r., w I LO odbyło się spotkanie młodzieży klas trzecich z prof. dr. hab. Maciejem Walkowskim- pracownikiem Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

zdjecie

Jego zainteresowania naukowe koncentrują się wokół międzynarodowych stosunków gospodarczych, ekonomii politycznej oraz polityki społecznej i ekonomicznej. W ramach swoich badań zajmował się m.in. procesami globalizacji i regionalizacji w gospodarce światowej, transnarodowymi korporacjami, reżimami monetarnymi, a także integracją europejską oraz gospodarkami Azji Południowo-Wschodniej. Jest autorem licznych publikacji w języku polskim, angielskim i niemieckim, w tym ośmiu monografii naukowych. „Polska w strefie euro-szanse i zagrożenia” to temat realizowanego w I LO wykładu, które to zagadnienie, w dzisiejszej rzeczywistości geopolitycznej i ekonomicznej, ma tyle samo zwolenników co przeciwników.

- Pan Profesor nakreślił rolę państwa polskiego w Unii Europejskiej w aspekcie gotowości naszego kraju do przyjęcia wspólnej waluty. Argumenty za strefą dotyczyły m.in. wzmocnienia pozycji Polski, podniesienia prestiżu naszego kraju na arenie międzynarodowej, większych możliwości oddziaływania na politykę europejską w kontekście prezentowanej obecnie koncepcji „Europy dwóch prędkości”, czy zminimalizowania ryzyka kursowego wśród rodzimych eksporterów do UE- powiedziała Małgorzata Lucińska -nauczyciel w I LO .

zdjecie

Odwołując się do literatury naukowej prof. Walkowski przedstawił także stanowisko walutowych sceptyków m.in. znanych ekonomistów: Stefana Kawalca i Ernesta Pytlarczyka. Zarówno zwolennicy jak i przeciwnicy strefy mają swoje racje i stosowne argumenty.

Młodzież klas maturalnych z pewnością wyniosła z ww. spotkania nie tylko merytoryczną wiedzę, ale także wiele refleksji.

Odwiedzin: 67