OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt | NPP
Herb Powiatu Ostrowskiego
Kuźnia Olimpijczyków
28 kwietnia 2009 roku

Kuźnia Olimpijczyków

Po raz pierwszy w dziejach, uczniowie ostrowskiego Zespołu Szkół Budowlano-Energetycznych uzyskali tytuły: laureata i finalisty Olimpiady Wiedzy Geodezyjnej i Kartograficznej. Sztuki tej dokonali Kamil Kaźmierski i Adrian Kaczmarek podczas etapu centralnego XXXI edycji tej imprezy, który rozegrano w dniach 16-18 kwietnia 2009 r. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Ignacego Wyssogoty Zakrzewskiego w Żelechowie. Uczniowie sięgnęli także po indeksy na studia wyższe.

W zmaganiach wzięło udział 75 uczniów z 25 techników geodezyjnych z całej Polski. W gronie tym znalazła się trójka reprezentantów ZSB-E w Ostrowie Wielkopolskim.: Mariusz Dąbrowski, Adrian Kaczmarek, Kamil Kaźmierski. Cała trójka to tegoroczni maturzyści wywodzący się z klasy G4. Opiekę nad nimi sprawował kierownik szkolenia praktycznego, Maciej Sikora, do występu przygotowała ich natomiast Dagmara Lemanie, nauczyciel przedmiotów geodezyjnych.

W pierwszym dniu imprezy uczestnicy musieli się uporać z testem oraz zadaniami pisemnymi. W ten sposób wyłoniono dziesiątkę finalistów turnieju indywidualnego. W drugim dniu odbyła się część praktyczna, którą stanowiły zadania terenowe wykonywane przez trzyosobowe zespoły. Przeprowadzono ją w celu wyłonienia zwycięzcy rywalizacji drużynowej. Pomimo chłodu i przelotnych deszczów poszczególne drużyny ukończyły zadania konkursowe. W trakcie, gdy młodzież sprawdzała swoje umiejętności praktyczne, nauczyciele i opiekunowie zespołów wzięli udział w konferencji fotogrametrycznej. Trzeciego dnia, przed południem miał miejsce ostatni, najtrudniejszy etap olimpiady. Finaliści w liczbie dziesięciu odpowiadali przed audytorium złożonym z jury, nauczycieli i uczniów na pięć losowo wybranych pytań - wyjaśnia Maciej Sikora, kierownik szkolenia praktycznego.

Uczniowie musieli wykazać się wiedzą z takich zagadnień jak: prawo w geodezji, geodezja ogólna, fotogrametria, geodezja inżynieryjna, geodezja w gospodarce nieruchomościami. Najwięcej punktów zdobył Damian Karczewski z Technikum Geodezyjnego z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Żelechowie. W efekcie został zwycięzcą olimpiady. Na drugim miejscu uplasował się Kamil Kaźmierski z ostrowskiego ZSBE, a na trzecim – Karol Dworak z PSBiG w Lublinie. Pierwszą trójkę uhonorowano tytułem laureata. Zdobywcom miejsc od czwartego do dziesiątego przypadł w udziale tytuł finalisty. Właśnie na dziesiątej pozycji sklasyfikowano innego ucznia ZSB-E w Ostrowie, Adriana Kaczmarka. Wyłoniono również trzy najlepsze drużyny. W tym przypadku najlepsza okazała się ekipa z Państwowej Szkoły Budownictwa i Geodezji w Lublinie. Na drugiej lokacie znalazła się drużyna z Zespołu Szkół Drogowo-Geodezyjnych i Licealnych z Jarosławia, a na trzeciej – z Technikum Geologiczno-Geodezyjno-Drogowego w Warszawie. Ostrowskie ZSB-E wywalczyło dobre, ósme miejsce. Wyprzedziło wyraźnie m.in. Zespół Szkół Budowlanych im. Gen. Józefa Bema we Wrocławiu (21 pozycja) i Zespół Szkół Geodezyjno-Drogowych w Poznaniu (20 lokata). Laureaci oraz zwycięskie szkoły otrzymali atrakcyjne nagrody, między innymi notebooki, aparaty cyfrowe, drukarki, sprzęt geodezyjny (niwelatory) oraz oprogramowanie firmy ESRI. Kamil Kaźmierski za swój sukces dostał notebooka. Co niezwykle istotne dla uczniów – finaliści i laureaci mają zapewnione indeksy na uczelniach wyższych na kierunkach geodezyjno-kartograficznych.

Kamil Kaźmierski odniósł w Żelechowie swój największy sukces. Przed rokiem na identycznej imprezie w Białymstoku został sklasyfikowany na siedemnastym miejscu. Zalicza się on do grona bardzo dobrych uczniów zdobywających świadectwo z paskiem. Za swe wysokie wyniki w nauce w bieżącym roku szkolnym otrzymuje stypendium Prezesa Rady Ministrów. Ponadto starosta ostrowski, Włodzimierz Jędrzejak uhonorował go statuetką Prymusa. Jego średnia ocen na świadectwie ukończenia szkoły wynosiła grubo ponad 5,0. Wygrana w Żelechowie to kolejne laury olimpijskie zdobyte przez uczniów naszej szkoły. Jestem naprawdę dumny z ich sukcesów – mówi dyrektor Wenancjusz Studniewski.

Wcześniej, bo w dniach w dniach 3 i 4 kwietnia, w ogólnopolskim finale XXII edycji Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych inny maturzysta, Marcin Szulc z klasy B4a (pod okiem nauczyciela, Ewy Wegner) wywalczył tytuł finalisty wraz z indeksem na studia wyższe na kierunku budownictwo. Był to siódmy z rzędu finał tych zmagań z udziałem przynajmniej jednego reprezentanta ostrowskiej „Budowlanki”. Nieco wcześniej natomiast, uczennica Daria Kołodziej z klasy G3 (opiekun - Iwona Brzoza) zakwalifikowała się do ogólnopolskiego finału Olimpiady Wiedzy o Wynalazczości, który odbędzie na początku czerwca w Drzonkowie koło Zielonej Góry. Uczniowie ZSB-E także i w tym przypadku nie po raz pierwszy zakwalifikowali się do finału ogólnopolskiego. Dwa lata temu identycznego wyczynu dokonały: Karolina Nowicka i Idalia Kaźmierczak, a przed rokiem Kamil Mielcarek i Dawid Strączkowski.

Szczerze mówiąc nie jestem zdziwiony tymi sukcesami. Nigdy nie wątpiłem w naszą młodzież, uważam że jest wspaniała, mądra, zdolna i pracowita. A w naszych szkołach pracują świetni nauczyciele, którzy potrafią wydobyć z uczniów ich najcenniejsze talenty. Każdy sukces młodych ludzi to dla mnie powód to największej satysfakcji i radości. Bardzo serdecznie gratuluję olimpijczykom, nauczycielom i dyrekcji szkoły. To wspaniała wiadomość – podkreśla starosta Włodzimierz Jędrzejak

Dodał(a): Beata Klimek
Odwiedzin: 1019