OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt | NPP
Herb Powiatu Ostrowskiego
Elektronicy z Zespołu Szkół Technicznych w Wielkiej Brytanii
12 kwietnia 2019 roku

Elektronicy z Zespołu Szkół Technicznych w Wielkiej Brytanii

W dniu dzisiejszym, tj. 12.04.2019 r., grupa 10 uczniów z Zespołu Szkół Technicznych kończy swoje staże zawodowe w angielskich firmach branży elektronicznej w Bristolu w Wielkiej Brytanii.

zdjecie

Staże zawodowe realizowane są w ramach projektu Powiatu Ostrowskiego pt. „Europejskie mobilności edukacyjne uczniów szkół  Powiatu Ostrowskiego”.Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, a współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego.

zdjecie

W projekcie uczestniczy łącznie 76 uczniów Zespołu Szkół Technicznych. Dotychczas swoje staże zawodowe w roku 2018 ukończyło 20 uczniów w Wielkiej Brytanii (w zawodzie – Technik Elektronik i Technik Informatyk) i 6 uczniów w Niemczech (w zawodzie Technik Energetyki Ondawialnej). W roku 2019 w Wielkiej Brytanii swoje staże zawodwe ukończyło już 20 uczniów (w zawodzie Technik Informatyk i Technik Elektronik).

zdjecie

W maju 2019 roku swoją przygodę edukacyjną rozpocznie w Niemczech 20 uczniów, w zawodzie Technik Mechatronik i w Wielkiej Brytanii 10 uczniów szkoły, w zawodzie Technik Informatyk. Internacjonalizacja działalności oświatowej Zespołu Szkół Technicznych realizowana jest we współpracy z Referatem Pozyskiwania Środków Zewnętrznych Wydziału Rozwoju Starostwa Powiatowego w Ostrowie Wielkopolskim. Dotychczasowe działania międzynarodowe szkoły, są możliwe dzięki pozyskanym środkom finansowych z programu Erasmus+ i Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

zdjecie

Odwiedzin: 258