OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt | NPP
Herb Powiatu Ostrowskiego
Konkurs BHP z uczniami z ZSU
12 kwietnia 2019 roku

Konkurs BHP z uczniami z ZSU

W dniu 10 kwietnia 2019 roku, w siedzibie Izby Rzemieślniczej w Kaliszu, odbyła się XIX edycja finału regionalnego konkursu wiedzy o zasadach BHP „Bezpiecznie od startu”. Konkurs przeprowadzono wśród uczniów realizujących praktyczną naukę zawodu w zakładach rzemieślniczych.

W konkursie uczestniczyło 16 uczniów z Cechu Rzemiosł Różnych z Kalisza, Krotoszyna, Ostrzeszowa, Pleszewa, Kępna i Ostrowa Wielkopolskiego.

zdjecie

Cech Ostrowski reprezentowali uczniowie Zespołu Szkół Usługowych w Ostrowie Wielkopolskim: Kinga Kulas, Julia Wojciechowska i Martyna Dolata.  

Konkurs przebiegał w miłej atmosferze, ale ostrej rywalizacji; ostatecznie II miejsce zajęła Kinga Kulas z klasy 2a, która po raz drugi w maju będzie reprezentowała Zespół Szkół Usługowych oraz Cech Rzemiosł Różnych w Ostrowie Wielkopolskim podczas finału ogólnokrajowego, który odbędzie się w siedzibie Związku Rzemiosła Polskiego w Warszawie.

W rywalizacji drużynowej reprezentanci naszej szkoły zajęli III miejsce. Uczniów do konkursu przygotował Marcin Anioł.

Odwiedzin: 95