OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt | NPP
Herb Powiatu Ostrowskiego
Dzień Flagi biało- czerwonej
2 maja 2019 roku

Dzień Flagi biało- czerwonej

W dniu 2 maja przypada Dzień Flagi Rzeczypospolitej.  Wciąż jednak na niewielu prywatnych domach wiszą tego dnia nasze barwy narodowe, barwy, które powinny jednoczyć nas wszystkich. W związku z tym Starosta Ostrowski zaprosił wszystkich radnych powiatowych, by wspólnie rozdawać flagi na ostrowskim Rynku.

zdjecie

By zwrócić uwagę na zwyczaj wywieszania na domach czy posesjach flag Starosta Ostrowski wspólnie z radnymi powiatowymi rozdawali materiałowe flagi i papierowe flagietki na ostrowskim Rynku.

zdjecie

Wszyscy, którzy przechodzili 30 kwietnia ok. godz. 15:00- 16:00 przez ostrowski rynek wyposażeni zostali w nową flagę, gotową do powieszenia na maszt lub drzewiec. Radni aktywnie przyłączyli się do akcji, starali się, by tego dnia nikt nie wracał do domu z pustymi rękoma. Dzieci, młodzież czy dorośli, wszyscy pozytywnie reagowali na tego rodzaju niespodziankę.

zdjecie

zdjecie

- Wzruszamy się kiedy sportowcy odbierają złote medale, a na maszcie łopocze nasza flaga. Jednak na wielu domach nie wywiesza się naszych narodowych symboli podczas świąt narodowych, chociaż jest to przywilej i powód do dumy- powiedział Paweł Rajski Starosta Ostrowski.

zdjecie

Przed południem Starosta Ostrowski odwiedził także kilka szkół przekazując flagi młodzieży, by uczniowie sami zajęli się ich wywieszeniem lub zachęcili do tego rodziców.

zdjecie

Odwiedził Szkołę Podstawową im. Orła Białego w Granowcu, Szkołę Podstawową im. Jana Pawła II W Odolanowie, Szkołę Podstawową Jana Pawła II w Ociążu, IV Liceum Ogólnokształcące im. Fryderyka Chopina w Ostrowie Wielkopolskim. Flagi trafiły także do młodych druhów z OSP we Wtórku.

zdjecie

Ponadto tradycyjnie wszyscy rejestrujący auta w Referacie Rejestracji Pojazdów Starostwa Powiatowego otrzymali flagi samochodowe, z odpowiednim zaczepem do zamontowania na szybie. Efekt? Rozdanych w sumie 1500 flag, które trafiły w ręce mieszkańców zarówno Ostrowa jak również  innych zakątków powiatu.

zdjecie

Pozostaje mieć tylko nadzieję, że większość znalazło już swoje miejsce i dumnie powiewa na masztach.

FOT. Zuzanna Jerzyk, Romana Ogórkiewicz

Odwiedzin: 130