OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt | NPP
Herb Powiatu Ostrowskiego
Święto Konstytucji 3 Maja
7 maja 2019 roku

Święto Konstytucji 3 Maja

Uroczystą oprawę miały ostrowskie obchody święta Konstytucji 3 Maja. Obchody rozpoczęły się Mszą św. w ostrowskiej konkatedrze w intencji Ojczyzny i miasta Ostrowa.

zdjecie

Nabożeństwo odprawił proboszcz parafii konkatedralnej ks. Kanonik Krzysztof Nojman. Okolicznościowe przemówienie pod pomnikiem kardynała Halki Ledóchowskiego wygłosiła Beata Klimek Prezydent Ostrowa Wielkopolskiego. Wieńce i wiązanki kwiatów pod tym pomnikiem wzniesionym jako wotum ostrowian za odzyskaną wolność złożyły delegacje parlamentarzystów, władz samorządowych, służb mundurowych, szkół oraz organizacji społecznych.

zdjecie

Podczas uroczystości odsłonięto także tablicę poświęconą inwalidom wojennym. Pomysłodawcą jej był Paweł Chudy prezes Związku Inwalidów Wojennych. Tablice odsłonili: Prezydent Ostrowa, Europoseł Andrzej Grzyb oraz Paweł Chudny, poświęcenia dokonał ks. K. Nojman.

zdjecie

Uroczystości oficjalne zakończyło odśpiewanie Roty.

Dodał(a): Janusz Grzesiak
Odwiedzin: 146