OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt | NPP
Herb Powiatu Ostrowskiego
Błękitna Armia 100 lat temu w Ostrowie
26 kwietnia 2019 roku

Błękitna Armia 100 lat temu w Ostrowie

100 lat temu miał miejsce pamiętny przejazd przez Ostrów  „Błękitnej Armii” Generała Józefa Hallera. Rocznicowe uroczystości odbyły się 25 kwietnia 2019 roku pod pamiątkową tablicą na ostrowskim dworcu kolejowym. Kwiaty złożono także na grobach hallerczyków: Walentego Górskiego i Franciszka Stawickiego.

zdjecie

Armia Polska we Francji, zwana też Błękitną Armią lub Armią Hallera była polską ochotniczą formacją wojskową powstałą w czasie I wojny światowej w roku 1917. W 1919 r. nastąpiła upragniona chwila wymarszu Armii Polskiej z ziemi włoskiej, francuskiej i amerykańskiej do Polski. W okresie od kwietnia do czerwca 1919 r. Armię Hallera (liczącą ówcześnie pięć dywizji strzelców, dywizję instrukcyjną, siedem eskadr lotniczych, pułk czołgów i jednostki pomocnicze) wraz z całym nowoczesnym wyposażeniem przetransportowano koleją do Polski.

zdjecie

Powracająca do kraju Armia w 1919 roku witana była na ostrowskim dworcu kolejowym święconką, ponieważ wydarzenie przypadło akurat w Niedzielę Wielkanocną-wspominał podczas uroczystości rocznicowej prezes Ostrowskiego Towarzystwa Genealogicznego Marian F. Nowak. Podczas uroczystości wnuczka jednego z hallerczyków Donata Dominik-  Stawicka odczytała wspomnienia generała Józefa Hallera z pobytu w naszym mieście.

zdjecie

Wiązanki kwiatów pod tablicą złożyły delegacje samorządów, Powiat Ostrowski reprezentował Starosta Ostrowski Paweł Rajski oraz Wicestarosta Ostrowski Roman Pacholczyk, oraz organizacji społecznych. Symbolicznego zapalenia zniczy pamięci dokonano na dwóch grobach spoczywających tam hallerczyków: kapitana Walentego Górskiego i kaprala Franciszka Stawickiego-  na Starym Cmentarzu. W auli I LO z kolei odbyła się sesja historyczna przygotowana przez OTG i koło PTH w Ostrowie Wielkopolskim. Gościem obchodów był Bogdan Adamus z Kamiennej Góry, odkrywca grobu spoczywającego w tym mieście adiutanta Hallera, kapitana Józefa Sierocińskiego. Honorowy Patronat nad obchodami 100-lecia powitania w Ostrowie „Błękitnej Armii” 1919- 2019 objęła Maria Barbara Haller de Hallenburg –Illg- stryjeczna wnuczka i córka chrzestna generała Józefa Hallera. O oprawę spotkania zadbały Ostrowska Grupa Rekonstrukcji Historycznych i hufiec ZHP W Ostrowie.

Dodał(a): Zuzanna Jerzyk
Odwiedzin: 348