OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt | NPP
Herb Powiatu Ostrowskiego
Dzień Bibliotekarza i Bibliotek
9 maja 2019 roku

Dzień Bibliotekarza i Bibliotek

Tradycyjnie z okazji Dnia Bibliotekarza i Bibliotek odbyła się uroczystość wręczania dyplomów dla Czytelnika Roku 2018 i wyróżnień dla pracowników bibliotek w uznaniu zasług w upowszechnianiu czytelnictwa.  

zdjecie

Uroczystość z okazji Dnia Bibliotekarza i Bibliotek oraz jubileusz 70- lecia Biblioteki Publicznej im. Stefana Rowińskiego8 maja 2019 roku w ostrowskiej Synagodze rozpoczęli artyści Pracowni Teatralnej Ostrowskiego Centrum Kultury NASZ TEATR czytając wybrane fragmenty książki Wisławy Szymborskiej i Zbigniewa Herberta  „Jacyś złośliwi bogowie zakpili z nas okrutnie. Korespondencja 1955-1996” .

zdjecie

- Książki czyta się po to, aby je zapominać, zapomina się je zaś po to, by móc znów je czytać. Biblioteka jest zbiorem snów zapomnianych, ale utrwalonych, jest szansą nieustannego powrotu, a każdy powrót może tu na powrót stać się pierwszym przyjściem.- fragment, który przedstawiła prowadząca uroczystość Wiesława Dankiewicz- Czajka.

Podsumowując coroczny konkurs Czytelnik Roku 2018 dyrektor Biblioteki Włodzimierz Grabowski oraz przewodnicząca Rady Biblioteki Karolina Krawczyk wręczyli osobom wyróżnionym Medale Pro Libris. Z okazji Święta Dnia Bibliotekarza i Bibliotek Medal Pro Libris otrzymali: Beata Klimek,  Pan Andrzej Leraczyk, Pani Maria Frencel, Pani Maria Maciejewska, Pani Krystyna Wojciechowska, Pani Ewa Cegła, Pani Ewa Klawińska, Pani Małgorzata Jędrzejak, Pani Agnieszka Kaczmarek, Pani Dorota Kurzawska, Pani Maria Pietrzak.

zdjecie

Wyróżnienia otrzymali poszczególni Bibliotekarze Biblioteki Publicznej im Stefana Rowińskiego w Ostrowie Wielkopolskim: Jolanta Suchorzewska, Renata Szymańska,  Wanda Urbaniak, Iwona Kopecka.

Wyróżnienia w uznaniu osiągnięć i działań podejmowanych na rzecz rozwoju czytelnictwa w 2018 roku na terenie Powiatu Ostrowskiego 7 bibliotekarzom z filii na terenie Powiatu Ostrowskiego wręczył, w imieniu Starosty Ostrowskiego, Sekretarz Powiatu Ostrowskiego Mirosław Rychlik.      Dyplomy oraz upominki trafiły do: Iwony Jankowskiej- Bibliotekarza Gminnej Biblioteki Publicznej w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w Gorzycach Wielkich /Daniszyn/, Małgorzaty Sibińskiej - Bibliotekarza Raszkowskiej Biblioteki Publicznej im. Adama Mickiewicza /Raszków/, Michaliny Wilczury - Bibliotekarza Centrum Kultury oraz Biblioteki Publicznej Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce, Eweliny Bojarczuk - Bibliotekarza Gminnego Ośrodka Kultury i Gminnej Biblioteki Publicznej w Sośniach, Aliny Strzelińskiej - Bibliotekarza Biblioteki Publicznej Gminy Przygodzice /Przygodzice/, Janiny Maciaszek - Bibliotekarza Gminnej Biblioteki Publicznej w Sieroszewicach /Strzyżew/, Anny Wewior – Bibliotekarza Biblioteki Publicznej Gminy i Miasta Odolanów /Odolanów/.

Wyróżnienie tytułem Czytelnik Roku 2018 z Biblioteki Publicznej im Stefana Rowińskiego w Ostrowie Wielkopolskim otrzymali: Zofia Kowalska –  czytelniczka Biblioteki Publicznej im. Stefana Rowińskiego w Ostrowie Wielkopolskim,  Wiesława Lis – czytelniczka Filii nr 1, Mirosława Komczyńska – czytelniczka Filii nr 2,  Elżbieta Janik – czytelniczka Filii nr 3, Ryszard Łeszyk – czytelnik Filii nr 6,  Patryk Szkudlarek – czytelnik Filii nr 7 dla Dzieci i Młodzieży.

Wyróżnienia tytułem Czytelnika Roku 2018 z Gminnej Biblioteki Publicznej w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w Gorzycach Wielkich otrzymali: Donata Józefiak – czytelniczka Gminnej Biblioteki Publicznej w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w Gorzycach Wielkich, Natalia Szczepaniak – czytelniczka Filii w Daniszynie,                                       Teresa Życińska – czytelniczka Filii w Lewkowie, Maria Jaworska – czytelniczka Filii w Sobótce,    Sylwia Posłuszna – czytelniczka Filii w Wysocku Wielkim, Marta Matyba  - czytelniczka Filii w Lamkach, Sylwia Kucharska  - czytelniczka Filii we Wtórku,                                                 Anna Panek -  czytelniczka Filii we Franklinowie, Agata Sienkiewicz – czytelniczka Filii w Topoli Małej, Elżbieta Borsuk – czytelniczka Filii w Szczurach.

Wyróżnieni tytułem Czytelnika Roku 2018 z Centrum Kultury oraz Biblioteki Publicznej Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce: Alicja Domagalska  - czytelniczka Centrum Kultury oraz Biblioteki Publicznej Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce, Zuzanna Wasielewska – czytelniczka Filii w Biskupicach Ołobocznych,  Julia Błaszczyk – czytelniczka Filii w Droszewie.

Wyróżnieni tytułem Czytelnika Roku 2018 z Biblioteki Publicznej Gminy i Miasta Odolanów im. Ks. Antoniego Ludwiczaka: Zbigniew Drwal – czytelnik Biblioteki Publicznej Gminy i Miasta Odolanów im. Ks. Antoniego Ludwiczaka,  Kinga Kupczyk – czytelniczka Filii w Raczycach,  Anna Szymanowska – czytelniczka Filii w Tarchałach Wielkich.  

Wyróżnieni tytułem Czytelnika Roku 2018 z Biblioteki Publicznej Gminy Przygodzice im. Gustawa Bojanowskiego: Danuta Sztok – czytelniczka Biblioteki Publicznej Gminy Przygodzice im. Gustawa Bojanowskiego, Norbert Kala – czytelnik Filii w Czarnymlesie,  Olga Koterba – czytelniczka Filii w Dębnicy, Sandra Czekalska – czytelniczka Filii w Wysocku Małym,  Natalia Ratajczyk – czytelniczka Filii w Jankowie Przygodzkim, Amelia Stawik – czytelniczka Filii w Chynowej .

Wyróżnieni tytułem Czytelnika Roku 2018 z Raszkowskiej Biblioteki Publicznej im. Adama Mickiewicza: Bożena Kałmucka - czytelniczka Raszkowskiej Biblioteki Publicznej im. Adama Mickiewicza,                                                                                                                         Anna Kasałka  - czytelniczka Filii w Ligocie, Kinga Michalska - czytelniczka Filii w Grudzielcu Nowym.

Wyróżnieni tytułem Czytelnika Roku 2018 z Gminnej Biblioteki Publicznej w Sieroszewicach: Urszula Wojciechowska - czytelniczka Gminnej Biblioteki Publicznej w Sieroszewicach, Jagoda Lewicka - czytelniczka Filii w Ołoboku, Dominika Piaskowska - czytelniczka Filii w Strzyżewie, Maria Szymańska - czytelniczka Filii w Wielowsi.

Wyróżnieni tytułem Czytelnika Roku 2018 z Gminnego Ośrodka Kultury i Gminnej Biblioteki Publicznej w Sośniach: MariA Gwiazdowicz - czytelniczka Gminnego Ośrodka Kultury i Gminnej Biblioteki Publicznej w Sośniach, Paweł Filipiak - czytelnik Filii w Chojniku, Łucja Michalak - czytelniczka Filii w Cieszynie.

Uroczystość uświetnił występ wokalny ostrowianki Moniki Walczak- wokalistki, skrzypaczki,  laureatki wielu konkursów,  festiwali ogólnopolskich i międzynarodowych. W swoim dorobku artystycznym wspólnie z różnymi muzykami i w różnych projektach wokalnych i instrumentalnych ma na swoim koncie 7 płyt m. In. Jest stypendystką UAM-u w Poznaniu. Ostatnim jej sukcesem jest złote pasmo na konkursie w Szczecinie oraz złote pasmo na festiwalach w Rumunii i Macedonii. Akompaniował jej Krystian Przybył.  

Odwiedzin: 135