OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt | NPP
Herb Powiatu Ostrowskiego
Uczniowie IV LO uczyli się francuskiego i hiszpańskiego na UAM-ie
10 maja 2019 roku

Uczniowie IV LO uczyli się francuskiego i hiszpańskiego na UAM-ie

Zajęcia na Uniwersytecie rozpoczęły się wykładami na temat m.in. literatury Borgesa, Rumunii, Włoch, obrazu dziecka w Średniowieczu. Sesję otworzył prof. UAM dr hab. Mirosław Loba. Później zorganizowane zostały warsztaty z języka francuskiego oraz hiszpańskiego.

zdjecie

Młodzież ucząca się francuskiego miała zajęcia z rodowitymi użytkownikami języka. Pierwszy z warsztatów oparty został na pracy z piosenką oraz słownictwem związanym z uczuciami. Podczas kolejnego, uczniowie poznali onomatopeje w języku francuskim. Bardzo ciekawe były również ćwiczenia z fonetyki. Jako ostatnie zorganizowane zostały warsztaty prezentujące wyrażenia frazeologiczne ze zwierzętami.

14- osobowa grupa uczniów wzięła natomiast udział w warsztatach z języka hiszpańskiego. Młodzież poznała sposoby komunikowania się za pomocą gestów. Dowiedziała się też jakie są różnice między językiem hiszpańskim a euskera (językiem baskijskim). Prowadząca przedstawiała prezentację o Kraju Basków, która bardzo spodobała się młodziezy. Kolejny z warsztatów dotyczył kina hiszpańskiego, jego gatunków.

Dla młodzieży spotkanie z rodowitymi użytkownikami języka francuskiego i hiszpańskiego było doskonałą okazją, żeby sprawdzić swoje umiejętności oraz wzbogacenia słownictwa. Jak się okazało młodzież z „ostrowskiej czwórki” poradziła sobie bardzo dobrze.

zdjecie

Wykłady prowadzili wykładowcy Instytutu Filologii Romańskiej, Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. W zajęciach wzięła udział grupa 19 uczniów klas językowych IV Liceum Ogólnokształcącego. Sesja naukowa została zorganizowana dzięki umowie o współpracy pomiędzy Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu a IV Liceum Ogólnokształcącym w Ostrowie Wielkopolskim. Były to już kolejne spotkanie w tym roku szkolnym. Wcześniej uczniowie klas językowych uczestniczyli w zajęciach z języka niemieckiego, wykładach o kulturze arabskiej, poznali pracę biblioteki uniwersyteckiej.

Odwiedzin: 69