OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt | NPP
Herb Powiatu Ostrowskiego
ZŁOTE WIOLINKI za muzyczne osiągnięcia
10 maja 2019 roku

ZŁOTE WIOLINKI za muzyczne osiągnięcia

Nagrody Starosty Ostrowskiego „ZŁOTY WIOLINEK” trafiły w ręce 27 utalentowanych uczniów Zespołu Szkół Muzycznych im. Krzysztofa Komedy Trzcińskiego w Ostrowie Wielkopolskim. Uroczyste wręczenie dyplomów miało miejsce 9 maja 2019 roku w trakcie Koncertu Galowego ZSM na scenie Ostrowskiego Centrum Kultury.

zdjecie

Są wrażliwi, mają wielką muzyczną wyobraźnię, a wielu z nich ma dużą szansę zostać artystami naprawdę wielkiego formatu. Osiągają sukcesy, zbierają nagrody i wyróżnienia w wielu ogólnopolskich konkursach. Teraz odebrali kolejne wyróżnienie od Starosty Ostrowskiego Pawła Rajskiego, który w towarzystwie radnych powiatowych Andrzeja Leraczyka i Józefa Wajsa wręczył dyplomy i upominki. Wiolinki to symboliczne podziękowanie.

zdjecie

- To nasze wspólne dzieło wychowywania tylu wspaniałych, młodych artystów, których uczymy gry, ekspresji, mowy ze sceny na jak najwyższym poziomie artystycznym. Dzisiaj im serdecznie gratulujemy. Przed nimi muzyczna przyszłość, a przecież losy absolwentów naszej szkoły bardzo często są związane zawodowo z muzyką, wielu trafiło do Filharmonii Narodowej, do Akademii Muzycznej we Wrocławiu, Katowicach czy wielu innych ośrodków, co nas bardzo cieszy wielu znakomitych muzyków,  wróciło do nas jako pedagodzy- powiedział dyrektor szkoły Robert Matuszewski.  

zdjecie

Nagrody odebrali uczniowie:

Sekcja instrumentów klawiszowych

zdjecie

1. Gilbert Czaja

2. Wojciech Pietrzak

3. Konstancja Nawrocka

4. Antonina Chmielewska

5. Leon Jakubek

6. Jakub Adamczak

7. Oliwia Sołtysiak

8. Maria Wojtaszek

9. Magdalena Adamczak

10. Kacper Kaczmarek

Sekcja instrumentów smyczkowych i gitary

zdjecie

1. Cezary Bednarczyk

2. Bartosz Gąsiorek

3. Samuel Graff

4. Helena Popiel

5. Marta Sufryd

6. Agata Gawrońska

7. Anna Borońska

8. Hanna Wojtkowiak

9. Weronika Hoffman

10. Zuzanna Adamczak

11. Olga Kiełtyka

12.Antoni Stawik

Sekcja instrumentów dętych i perkusji

zdjecie

1. Ewa Obsadna

2. Pospęk Laura

3. Handke Bartosz

4. Wielebski Miłosz

5.Szustkiewicz Hanna

zdjecie

Koncert Galowy prezentujący umiejętności uczniów Zespołu Szkół Muzycznych w Ostrowie zgromadził wielu słuchaczy.

 

Dodał(a): Zuzanna Jerzyk
Odwiedzin: 256