OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt | NPP
Herb Powiatu Ostrowskiego
Powiatowy turniej „Piłkarska Kadra Czeka2019”
9 maja 2019 roku

Powiatowy turniej „Piłkarska Kadra Czeka2019”

W dniu 26 kwietnia 2019 roku na boiskach sportowych w Tarchałach Wielkich, Odolanowie i Przygodzicach odbyły się Turnieje Powiatowe piłki nożnej organizowane przez Ludowe Zespoły Sportowe pod nazwą Mała Piłkarska Kadra na ORLIKU 2012 w kategorii dziewcząt i chłopców rocznik 2003 i mł. oraz Powiatowy Turniej w Piłkarskiej Kadra Czeka w kategorii dziewcząt i chłopców rocznik 2001 i mł.

Organizatorem turniejów było Powiatowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Ostrowie Wielkopolskim,  oraz Miejsko - Gminne Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Odolanowie i Przygodzicach oraz LZS Tarchalanka i SP Tarchały Wielkie. Celem turnieju było upowszechnianie sportu poprzez popularyzację piłki nożnej wśród dzieci i młodzieży, wychowywanie poprzez sport zgodnie z zasadami dydaktyki i etyki, przegląd i wstępna selekcja uzdolnionych ruchowo dzieci i młodzieży do uprawiania piłki nożnej oraz dalszego szkolenia w sekcjach klubowych, wyrównywanie szans, zapobieganie marginalizacji i patologiom społecznym, promowanie wyróżniających się młodych piłkarzy/piłkarek do szkolenia centralnego w systemie selekcyjnym Polskiego Związku Piłki Nożnej. W czterech turniejach uczestniczyły reprezentacje gmin powiatu ostrowskiego .

zdjecie

W wyniku przeprowadzonych turniejów uzyskano następujące wyniki

Turniej Mała Piłkarska Kadra Czeka” dziewczęta rocznik 2006 i mł: Orlik w Tarchałach Wielkich

Klasyfikacja końcowa:

I miejsce Gmina Odolanów - SP Tarchały Wielkie.

II miejsce Gmina Sośnie  - SP Sośnie          

 Turniej „Mała Piłkarska Kadra Czeka” chłopcy rocznik 2006 i mł: Orlik w Przygodzicach

Klasyfikacja końcowa:

1.Gmina Sośnie -SP Sośnie

2.Gmina Przygodzice - SP Janków Przygodzki

Turniej „Piłkarska Kadra Czeka” dziewczęta rocznik 2004 i mł: boisko trawiaste w Odolanowie

Klasyfikacja końcowa:

1.Gmina Sośnie –Gimnazjum Sośnie

 Turniej „Piłkarska Kadra Czeka” chłopcy rocznik 2004 i mł  boisko trawiaste w Tarchałach Wielkich

Klasyfikacja końcowa:

I miejsce Gmina Sośnie  - SP Sośnie

II miejsce Gmina Odolanów -SP UCIECHÓW

zdjecie

Najlepsze drużyny w każdej kategorii otrzymały puchary i dyplomy ufundowane przez Radę Powiatową Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe w Ostrowie Wielkopolskim, które wręczył przewodniczący Rady Powiatowej Z LZS w Ostrowie Stanisław Ratajczak.

Najlepsza drużyna z każdej kategorii będzie reprezentować powiat ostrowski w zawodach rejonowych.  

Odwiedzin: 89