OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt
Herb Powiatu Ostrowskiego
Maraton uśmiechu – rywalizują i integrują
17 maja 2019 roku

Maraton uśmiechu – rywalizują i integrują

Od kwietnia 2015 roku Zespół Szkół Specjalnych w Ostrowie Wielkopolskim organizuje „Maraton Uśmiechu – uśmiech podaj dalej”. Celem tego wydarzenia jest promocja aktywnego trybu życia, nabywanie i kształtowanie zdrowych nawyków.

* indeks

Organizatorzy poprzez Maraton Uśmiechu chcą pokazać, że właściwa integracja polega na otwarciu i autentycznej współpracy ze społeczeństwem. Osoby niepełnosprawne – dzieci, młodzież i dorośli - mogą pobyć z biegaczami i być biegaczami, poczuć adrenalinę, atmosferę zawodów.

- Chcemy także pokazać, że miasto Ostrów Wielkopolski, powiat ostrowski i firmy tu działające są przyjazne osobom niepełnosprawnym oraz wspierają rozwój kultury fizycznej i sportu. Propagujemy wspólne, aktywne spędzanie czasu, współzawodnictwo dzieci, młodzieży, dorosłych, sprawnych i niepełnosprawnych- powiedziała dyrektor ZSS Beata Serbakowska.

Prawie pół tysiąca uczestników profesjonalistów oraz osób niepełnosprawnych brało udział w każdej edycji Maratonu Uśmiechu. W biegu brali udział zawodnicy nie tylko z Wielkopolski, ale także z Dolnego Śląska, Pomorza, a nawet z Ukrainy.

Maraton jest organizowany dzięki pomocy Powiatu Ostrowskiego, Klubu Sportowego Maraton, a także wielu regionalnych firm, m. in.: Florentyna Pleszew, PBO, Slam Poland, Decathlon Kalisz, Woseba PGNiG Odolanów, Galeria Ostrovia, Sonko, TŻ Ostrovia, OSM Ostrów, Lazur Nowe Skalmierzyce i wiele innych. W tym roku przyznane zostało także wsparcie w postaci grantów z programu Fundacji Santander, Funduszu Grantowego Dobrego Sąsiedztwa dla Ostrow Wielkopolskiego, TESCO „Decydujesz, pomagamy” oraz Grupy Kapitałowej Centrum Rozwoju Komunalnego w Ostrowie Wielkopolskim.

5. Maraton Uśmiechu odbędzie się w niedzielę, 19 maja 2019 r. godz. 13.00 w Ostrowie Wielkopolskim – Rynek i Plac 23 stycznia.

Biuro zawodów na Rynku czynne będzie od godziny 10.

Trasa biegów GŁÓWNYCH „5”, „10”, „15” wiedzie ulicami: Start/Meta – Rynek – ul. Wrocławska – ul. Staszica – ul. Gimnazjalna – pl. Rowińskiego – ul. Ks. kard. M. Ledóchowskiego – ul. Pruślińska – ul. Ks. kard. M. Ledóchowskiego – ul. Kościelna –  Rynek.

Wszystkie trasy posiadają atest PZLA. Trasy biegów TOWARZYSZĄCYCH:

- Sztafeta Rodzinna oraz Wózki - wiedzie alejami na Placu 23 stycznia,

- Bieg Indywidualny (dzieci i młodzieży): Start: – Rynek – ul. Wrocławska – ul. Staszica – ul. Gimnazjalna – pl. Rowińskiego – Meta: - Rynek.

Więcej informacji:

www.zssostrow.pl

https://www.facebook.com/MaratonUsmiechu/.

W celu jak najsprawniejszego przeprowadzenia imprezy mieszkańcy miasta poinformowani zostaną smsem o chwilowych utrudnieniach w ruchu: 19 maja 2019 z powodu biegów 5.Maraton Uśmiechu w godz. 12.45 – 15.30 nastąpi wyłączenie z ruchu ulic Wrocławska, Staszica, Gimnazjalna, Ledóchowskiego, Śmigielskiego, Limbowa, Kościelna. Organizatorzy przepraszają za utrudnienia.

Odwiedzin: 245