OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt | NPP
Herb Powiatu Ostrowskiego
Konkurs roztrzygnięty
29 kwietnia 2009 roku

Konkurs roztrzygnięty

22 kwietnia w Przygodzicach odbył się regionalny finał Konkursu Wiedzy o Bezpieczeństwie i Higienie Pracy w Rolnictwie dla uczniów kierunkow rolniczych szkół ponadgimnazjalnych z terenu południowej Wielkopolski. Celem konkursu jest popularyzacja wiedzy z zakresu kultury pracy oraz przepisów bhp.

Konkurs przebiega w dwóch etapach: szkolnym regionalnym. W pierwszym wystartowało 259 uczniów. Po etapie pisemnym i ustnym, w którym brało udział po trzech uczniów reprezentujących 7 szkół rolniczych z południowej Wielkopolski, do drugiego etapu zakwalifikowało się 6 finalistów.

Finał konkursu odbył się w środę, 22 kwietnia w Zespole Ponadgimnazjalnych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Przygodzicach.

Wszyscy uczestnicy konkursu rozwiązywali najpierw test z zakresu przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy w rolnictwie, ppoż oraz zasad udzielania pierwszej pomocy. Do finału zakwalifikowano sześciu uczestników z największą liczbą punktów, którzy następnie musieli wykonać zadania praktyczne związane z przygotowaniem maszyn, urządzeń i narzędzi wykorzystywanych w rolnictwie z uwzględnieniem bezpiecznych metod pracy oraz zastosowaniem odzieży ochronnej. Ponadto odpowiadali na dodatkowe pytania ustne – wyjaśnia Andrzej Zalewski z Państowej Inspekci Pracy w Poznaniu.

Po przebrnieciu przez wszystkie etapy finalistami konkursu regionalnego wg. Kolejności zostali :

 1. Kornel Pachciarz – szkoła w Koxminie Wielkopolskim

 2. Piotr Mieloszyk - szkoła w Tarcach

 3. Damian Tomala – szkola w Przygodzicach

 4. Damian Marciniak – szkoła w Przygodzicach

 5. Kamil Kolański – szkoła w Maszewie

 6. Gabriel Chojnacki – szkoła w Opatówku

Klasyfikacji drużynowa przedstawia się następująco:

 1. ZSP CKU Przygodzice

 2. ZSP Tarce i ZSR CKU Marszew

 3. ZSP Koxmin Wielkopolski

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali okolicznościowe dyplomy, a zwycięzca i finaliści nagrody rzeczowe i wyróżnienia ufundowane i przygotowane przez organizatorów konkursu.

Bardzo się cieszę, że ten konkurs cieszyl się takim zainteresowaniem wśród młodzieży. Jest to jeszcze jedna z form popularyzacji problematyki bezpieczeństwa i higieny pracy w rolnictwie. Zależy nam bardzo na tym, aby wykształcić nawyk świadomej i bezpiecznej pracę. W gospodarstwach rolnych jest wciąż zbyt dużo tragicznych wypadkow. Nasze działania zmierzają do tego, aby wypadki maksymalnie ograniczyć, bo z pewnością całkowicie wyeliminiowac się tego zjawiska nie da. Ale statystyki pokazują, że podejmowane przez nas dzialania odnosza skutek - mowi Piotr Walkowski, przewodniczący Regionalnej Komisji ds. BHPw Rolnictwie Indywidualnym dla Wielkopolski Południowej,

Organizatorami Konkursu na etapie regionalnym byli: Powiat Ostrowski, Regionalna Komisja ds. Bezpiecznej Pracy w Rolnictwie Indywidualnym oraz Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Przygodzicach.

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali okolicznościowe dyplomy, a zwycięzca i finaliści nagrody rzeczowe i wyróżnienia ufundowane i przygotowane przez organizatorów konkursu.

Dodał(a): Beata Klimek
Odwiedzin: 744