OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt
Herb Powiatu Ostrowskiego
Unia Europejska - czas młodych
15 maja 2019 roku

Unia Europejska - czas młodych

Polska od 15 lat należy do Unii Europejskiej. Z tej okazji w szkołach ponadgimnazjalnych Powiatu Ostrowskiego realizowany był projekt „Unia Europejska-czas młodych”. Przez kilka tygodni w szkołach trwały działania związane z poszerzaniem wiedzy o UE. Na projekt składały się trzy przedsięwzięcia: dwuetapowy konkurs wiedzy o Unii Europejskiej, konkurs plastyczny oraz panel dyskusyjno-seminaryjny realizowany przez pracowników naukowych Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM w Poznaniu.

* IMG_1833 — kopia

Łącznie w przedsięwzięciach wzięło udział ok. 1500 uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Celem projektu było pogłębianie wiedzy dotyczącej Unii Europejskiej, rozwijanie zainteresowań problematyką europejską, podkreślenie roli Polski we wspólnocie, uświadomienie znaczenia Unii Europejskiej jako organizacji pozapaństwowej, kształcenie umiejętności samodzielnego poszukiwania informacji o aktualnych wydarzeniach i problemach związanych z Unią Europejską.

* dsc_0711.jpg

Do młodzieży adresowane były poszczególne przedsięwzięcia: dwuetapowy Konkurs Wiedzy o Unii Europejskiej,  konkurs plastyczny.

Ponadto odbywały się panele dyskusyjno - seminaryjne w szkołach: I, II, III, IV Liceum Ogólnokształcącym oraz ZST, ZSE, ZSU, ZSBE, ZSTE, z udziałem pracowników naukowych z Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM oraz Starosty Ostrowskiego.

* 56524220_2128845390529076_4236230873743097856_n.jpg

Specjaliści z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza prowadzili wykłady i spotkania z młodzieżą poświęcone zasadom idei oraz zasadom funkcjonowania Unii, np. 26 marca 2019 r. w IV Liceum Ogólnokształcącym gościła prof. Beata Przybylska- Maszner z WNPID Uniwersytetu Poznańskiego, która poprowadziła zajęcia pod tytułem „Unia Europejska jako aktor stosunków międzynarodowych”. Prelegentka przedstawiła zgromadzonemu audytorium szereg ciekawych kwestii dotyczących historii i dnia dzisiejszego UE. Młodzież, żywo zainteresowana była tematyką spotkania. Natomiast 2 kwietnia 2019 r. w I LO odbyło się spotkanie młodzieży klas trzecich z prof. dr hab. Maciejem Walkowskim z wykładem: „Polska w strefie Euro.Szanse.Zagrożenia.Dylematy”. Jego zainteresowania naukowe koncentrują się wokół międzynarodowych stosunków gospodarczych, ekonomii politycznej oraz polityki społecznej i ekonomicznej. Jest autorem licznych publikacji w języku polskim, angielskim i niemieckim, w tym ośmiu monografii naukowych.

* dsc05090.jpg

Prelegentami byli także prof. dr hab. Cezary Trosiak z wykładem: „Bilans członkostwa Polski w UE- próba diagnozy”, dr Adam Barabasz z wykładem: „Strefa Schengen: zasady funkcjonowania i możliwości rozwoju” . Dzięki tym spotkaniom młodzież z pewnością wyniosła nie tylko merytoryczną wiedzę, ale także wiele refleksji.

Dużym powodzeniem cieszyły się konkursy. Pierwszy etap Konkursu Wiedzy o UE odbył się w I LO. Każda szkoła wystawiła trzyosobowe zespoły. Wszystkim uczestnikom wręczone zostały powiatowe upominki.

* dsc_0683.jpg

* dsc_0685.jpg

W dniu 13 maja 2019 roku odbyło się podsumowanie całości. I miejsce zajęli uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego w Ostrowie Wielkopolskim: Kinga Lis, Piotr Paczkowski, Jakub Popiel.

* dsc_0677.jpg

II m-ce ekipa uczniów II LO w składzie: Milena Bąkowska, Kinga Długa i Sandra Chmielina.

* dsc_0668.jpg

Na III miejscu uplasowali się reprezentanci ZSE: Kamila Maciejewska, Sebastian Grzesiak i Adrian Frydryszak. Laureaci I miejsca przedstawili na forum swoją multimedialną prezentację.

* DSC_0653W konkursie plastycznym I miejsce zajęła Aleksandra Pinkowska z ZSBE, a wyróżnienie otrzymała Paulina Błaszczyk z ZSU.

* IMG_1842

Starosta Ostrowski laureatom złożył serdeczne gratulacje oraz wręczył każdemu nagrody w postaci kart upominkowych o wartości 200 zł. Zaprezentował także powiatowe inwestycje sfinalizowane dzięki funduszom unijnym.

Dodał(a): Zuzanna Jerzyk
Odwiedzin: 174