strona główna | mapa serwisu | kontakt | NPP
Herb Powiatu Ostrowskiego
Staże dla techników mechatroników
15 maja 2019 roku

Staże dla techników mechatroników

Uczniowie Zespołu Szkół Technicznych kierunku technik mechatronik wraz z opiekunami Dorotą Sobczak i Justyną Ibron, w poniedziałek 6 maja 2019 roku rozpoczęli praktykę zawodową w niemieckim centrum kształcenia zawodowego Hildburghӓuser Bildungszentrum e.V.

zdjecie

W ramach zajęć praktycznych stażyści poszerzają wiedzę techniczną i językową oraz kształtują swoje umiejętności w dziedzinie mechatroniki. Celem pobytu uczniów ZST w niemieckiej placówce jest nauka programowania maszyn sterowanych numerycznie (CNC), obsługa programu Auto CAD 3D i nauka obsługi frezarki sterowanej numerycznie.

zdjecie

Efektem pracy ostrowskich mechatroników będzie przygotowanie programu do wykonania liter alfabetu na maszynie CNC i ich wykonanie w tworzywie sztucznym. Przygotowany przez uczniów alfabet będzie przekazany przez Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych wybranemu przedszkolu z powiatu ostrowskiego. Staże zagraniczne to nie tylko zajęcia zawodowe, ale również poznanie kultury, historii, mentalności i zwyczajów państwa, w którym uczniowie akurat odbywają praktykę zawodową. Stażyści mają okazję poznać zabytki i niektóre historyczne miejsca regionu.

W stażu zawodowym w HBZ uczestniczą: Tomasz Babirzecki, Adam Franka, Kacper Gąsiorek, Piotr Głownia, Robert Gościniak, Bartosz Maślankowski, Konrad Stępień, Marcin Wojciechowski, Miłosz Wolicki, Łukasz Zając (grupa 4) i Dombek Krystian, Frąszczak Jonasz, Grzybowski Zachariasz, Gwiazda Kacper, Kędziorski Mateusz, Krawczyk Paweł, Kucharski Filip, Mikołajczyk Filip, Piec Patryk, Stachowski Erwin (grupa 6). Uczniowie kończą swój staż w piątek 17.05.2019.

 

Pozostałe staże zawodowe były lub będą realizowane w następujących zawodach i terminach:

  • Technik elektronik – 10 uczniów: staż w angielskich przedsiębiorstwach na terenie Plymouth (Wielka Brytania) 16.04.2018- 27.04.2018r.
  • Technik informatyk – 10 uczniów: staż w angielskich przedsiębiorstwach na terenie Exeter (Wielka Brytania) 20.05.2019- 31.05.2019r.
  • Technik energetyki odnawialnej – 6 uczniów: staż w niemieckiej placówce kształcenia zawodowego 17.09.2018- 28.09.2018r.
  • Technik mechatronik – 10 uczniów: staż w niemieckiej placówce kształcenia zawodowego 13.05.2019- 24.05.2019r.
  • Technik informatyk – 10 uczniów: staż w angielskich przedsiębiorstwach na terenie Exeter (Wielka Brytania) 01.04.2019- 12.04.2019r.
  • Technik mechatronik – 10 uczniów: staż w niemieckiej placówce kształcenia zawodowego 13.05.2019- 24.05.2019r.
  • Technik elektronik – 10 uczniów: staż w angielskich przedsiębiorstwach na terenie Plymouth (Wielka Brytania) 01.04.2019- 12.04.2019r.
  • Technik elektronik – 10 uczniów: staż w angielskich przedsiębiorstwach na terenie Bristolu (Wielka Brytania) 21.05.2018- 01.06.2018r.

Wyjazdy młodych uczniów z ZST na staże zawodowe są możliwe dzięki realizowanemu projektowi pn.: „Staże zagraniczne uczniów szkół Powiatu Ostrowskiego”. Projekt otrzymał dofinansowanie w ramach programu POWER. Wartość pozyskanego dofinansowania wynosi 639 325,76 PLN.

W ramach przygotowanego projektu,  76 uczniów Zespołu Szkół Technicznych będzie realizować lub już zrealizowało swoje praktyki zawodowe w Wielkiej Brytanii (50 uczniów) i w Niemczech (26 uczniów) pod nadzorem 8 nauczycieli.

Zespół Szkół Technicznych to szkoła pionierska w dziedzinie współpracy zagranicznej wśród szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Ostrowskiego. Była pierwszą placówką, która szczyciła się posiadaniem stałego partnera w Niemczech, dzięki czemu realizowane były pierwsze w powiecie staże międzynarodowe uczniów i wymiany doświadczeń kadry nauczycielskiej. Realizowany projekt to efekt wdrażanej strategii internacjonalizacji działalności edukacyjnej Zespołu Szkół Technicznych w Ostrowie Wielkopolskim. Uczestnictwo w stażach zagranicznych to ogromne doświadczenie zawodowe
i językowe oraz niezapomniane wrażenia, a wkrótce kolejna grupa stażystów kierunku technik informatyk uda się na staż i będzie mogła doskonalić swoje umiejętności.

Odwiedzin: 154