OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt
Herb Powiatu Ostrowskiego
Staże dla techników mechatroników
15 maja 2019 roku

Staże dla techników mechatroników

Uczniowie Zespołu Szkół Technicznych kierunku technik mechatronik wraz z opiekunami Dorotą Sobczak i Justyną Ibron, w poniedziałek 6 maja 2019 roku rozpoczęli praktykę zawodową w niemieckim centrum kształcenia zawodowego Hildburghӓuser Bildungszentrum e.V.

* 60281908_1244152125743782_2929160153909428224_n.jpg

W ramach zajęć praktycznych stażyści poszerzają wiedzę techniczną i językową oraz kształtują swoje umiejętności w dziedzinie mechatroniki. Celem pobytu uczniów ZST w niemieckiej placówce jest nauka programowania maszyn sterowanych numerycznie (CNC), obsługa programu Auto CAD 3D i nauka obsługi frezarki sterowanej numerycznie.

* 59626706_462289891246651_7851201995204460544_n.jpg

Efektem pracy ostrowskich mechatroników będzie przygotowanie programu do wykonania liter alfabetu na maszynie CNC i ich wykonanie w tworzywie sztucznym. Przygotowany przez uczniów alfabet będzie przekazany przez Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych wybranemu przedszkolu z powiatu ostrowskiego. Staże zagraniczne to nie tylko zajęcia zawodowe, ale również poznanie kultury, historii, mentalności i zwyczajów państwa, w którym uczniowie akurat odbywają praktykę zawodową. Stażyści mają okazję poznać zabytki i niektóre historyczne miejsca regionu.

W stażu zawodowym w HBZ uczestniczą: Tomasz Babirzecki, Adam Franka, Kacper Gąsiorek, Piotr Głownia, Robert Gościniak, Bartosz Maślankowski, Konrad Stępień, Marcin Wojciechowski, Miłosz Wolicki, Łukasz Zając (grupa 4) i Dombek Krystian, Frąszczak Jonasz, Grzybowski Zachariasz, Gwiazda Kacper, Kędziorski Mateusz, Krawczyk Paweł, Kucharski Filip, Mikołajczyk Filip, Piec Patryk, Stachowski Erwin (grupa 6). Uczniowie kończą swój staż w piątek 17.05.2019.

 

Pozostałe staże zawodowe były lub będą realizowane w następujących zawodach i terminach:

 • Technik elektronik – 10 uczniów: staż w angielskich przedsiębiorstwach na terenie Plymouth (Wielka Brytania) 16.04.2018- 27.04.2018r.
 • Technik informatyk – 10 uczniów: staż w angielskich przedsiębiorstwach na terenie Exeter (Wielka Brytania) 20.05.2019- 31.05.2019r.
 • Technik energetyki odnawialnej – 6 uczniów: staż w niemieckiej placówce kształcenia zawodowego 17.09.2018- 28.09.2018r.
 • Technik mechatronik – 10 uczniów: staż w niemieckiej placówce kształcenia zawodowego 13.05.2019- 24.05.2019r.
 • Technik informatyk – 10 uczniów: staż w angielskich przedsiębiorstwach na terenie Exeter (Wielka Brytania) 01.04.2019- 12.04.2019r.
 • Technik mechatronik – 10 uczniów: staż w niemieckiej placówce kształcenia zawodowego 13.05.2019- 24.05.2019r.
 • Technik elektronik – 10 uczniów: staż w angielskich przedsiębiorstwach na terenie Plymouth (Wielka Brytania) 01.04.2019- 12.04.2019r.
 • Technik elektronik – 10 uczniów: staż w angielskich przedsiębiorstwach na terenie Bristolu (Wielka Brytania) 21.05.2018- 01.06.2018r.

Wyjazdy młodych uczniów z ZST na staże zawodowe są możliwe dzięki realizowanemu projektowi pn.: „Staże zagraniczne uczniów szkół Powiatu Ostrowskiego”. Projekt otrzymał dofinansowanie w ramach programu POWER. Wartość pozyskanego dofinansowania wynosi 639 325,76 PLN.

W ramach przygotowanego projektu,  76 uczniów Zespołu Szkół Technicznych będzie realizować lub już zrealizowało swoje praktyki zawodowe w Wielkiej Brytanii (50 uczniów) i w Niemczech (26 uczniów) pod nadzorem 8 nauczycieli.

Zespół Szkół Technicznych to szkoła pionierska w dziedzinie współpracy zagranicznej wśród szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Ostrowskiego. Była pierwszą placówką, która szczyciła się posiadaniem stałego partnera w Niemczech, dzięki czemu realizowane były pierwsze w powiecie staże międzynarodowe uczniów i wymiany doświadczeń kadry nauczycielskiej. Realizowany projekt to efekt wdrażanej strategii internacjonalizacji działalności edukacyjnej Zespołu Szkół Technicznych w Ostrowie Wielkopolskim. Uczestnictwo w stażach zagranicznych to ogromne doświadczenie zawodowe
i językowe oraz niezapomniane wrażenia, a wkrótce kolejna grupa stażystów kierunku technik informatyk uda się na staż i będzie mogła doskonalić swoje umiejętności.

Odwiedzin: 394