OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt
Herb Powiatu Ostrowskiego
Festyn w Parku Miejskim
21 maja 2019 roku

Festyn w Parku Miejskim

Wiele atrakcji dla najmłodszych i rywalizacji w różnych konkurencjach: szachowych, sportowych czy artystycznych zapewnił Festyn Rodzinny organizowany przez Stowarzyszenie Konferencji św. Wincentego a’Paulo.

* dsc00497.jpg

19 maja 2019 roku wielu ostrowian spędziło niedzielne popołudnie w parku miejskim. Odbyła się loteria fantowa z licznymi nagrodami, koncerty, a w amfiteatrze dużo tańca.Jedną z wielu propozycji był m.in. XIX Przegląd Twórczości Amatorskiej Dzieci i Młodzieży o Puchar Starosty. Komisję konkursową tworzyli: Stanisław Ratajczak, Bogumiła, Grażyna Kulik. W wyniku przeprowadzonego konkursu w poszczególnych kategoriach następujący wykonawcy zajęli miejsca :

* dsc00539.jpg

 Kategoria Wiekowa 5-9 lat

1. Soliści-                   Natalia Wolff SP 11,

2.  Zespoły Wokalne-   Duet Maja Zembrzuska i Hanna Różańska SP 5,

3. Chóry-                   TRELEMELEMDK,

4  .Zespoły taneczne-  PLASTUSIE MDK,

II Kategoria Wiekowa 10-13 lat

1. Soliści- Aleksandra Bilska SPS Salezjanek,

2. Zespoły wokalne- PÓŁNUTKI SP 1,

3. Chóry-  Chór Szkolny SP Chynowa,

4.  Duet - Agata Cieplik i Oliwia Ratajska MGOK Raszków,

Wyróżnienie-  Emilia Zapart,

III. Kategoria Wiekowa 14-16 lat

1. Soliści.   Joanna Rosik,

4. IV Kategoria wiekowa 17 lat i starsi

1, Soliści.-  Maja Kupczyk I LO .

Odwiedzin: 327