OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt
Herb Powiatu Ostrowskiego
Fachowcy już gotowi do pracy
22 maja 2019 roku

Fachowcy już gotowi do pracy

Pierwsza grupa uczniów Zespołu Szkół Transportowo-Elektrycznych odebrała dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe, w tym książeczki spawacza, zdobyte w kursach w ramach zajęć pozalekcyjnych organizowanych przez Powiat Ostrowski. Młodzież ma możliwość zdobywania dodatkowych kwalifikacji dzięki realizacji projektu finansowanego w znacznej części z funduszy unijnych.

* dsc_0981.jpg

21 maja 2019 r. w Centrum Kształcenia Praktycznego Starosta Ostrowski Paweł Rajski wręczył dwudziestu uczniom Zespołu Szkół Transportowo-Elektrycznych CKU stosowne dokumenty. Pierwszą grupą byli nabyli nowe umiejętności i potwierdzili je w państwowym egzaminie byli spawacze.

* dsc_0945.jpg

- ‘’Spotykam się z wieloma pracodawcami i zwłaszcza w Ostrowie, który słynie z obróbki metalu wiele firm produkcyjnych nie mogłoby dobrze funkcjonować bez profesjonalnego spawacza. Uznałem, że warto realizować ten projekt, który kilkuset osobom da dodatkowe kwalifikacje i uprawnienia. Te umiejętności otwierają Wam możliwości wyboru. Chciałbym jednak, żebyście zostali u nas, funkcjonowali na naszym rynku i pracowali dla naszych firm’’ – powiedział Paweł Rajski Starosta ostrowski.

* dsc_0971.jpg

Dodatkowe kwalifikacje zawodowe to jeden z wielu efektów realizacji wielkiego przedsięwzięcia prowadzonego przez Powiat Ostrowski od 2018 roku pod nazwą „Kompleksowy program rozwoju kształcenia zawodowego młodzieży w powiecie ostrowskim” przygotowanego przez Referat Pozyskiwania Środków Zewnętrznych. Jest on współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

* dsc_0954.jpg

- ‘’Całkowita wartość projektu wynosi ok. 3.1 ml zł, a kwota dofinansowania ok. 2,8 mln zł. W przedsięwzięciu uczestniczy 621 uczniów z sześciu ostrowskich zespołów szkół zawodowych (ZST-E CKU, ZST, ZSB-E, ZSU, ZSE, ZSP CKU) oraz 30 nauczycieli. Zgodnie z założeniami projektu uczniowie zdobywają nowe umiejętności i kwalifikacje zawodowe uczestnicząc w najróżniejszych szkoleniach oraz stażach zawodowych u przedsiębiorców’’ – powiedział Tomasz Sobczak z Referatu Pozyskiwania Środków.

* dsc_0977.jpg

Udział uczniów ZSTE CKU w powiatowym projekcie jest bardzo znaczący. Uczestniczą w kursach spawania blach i rur spoinami pachwinowymi metodą MAG i TIG (100 osób), kursach dla kierowców wózków jezdniowych podnośnikowych z napędem silnikowym wraz ze zmianą butli i uprawnieniami UDT (46 osób), kursie obsługi i programowania obrabiarek sterowanych numerycznie (60 osób), kursie lutowania twardego (31 osób), kursie komputerowego wspomagania projektowania (10 osób), szkoleniu teoretycznym F-gazy, praktycznym kursie z  diagnostyki i naprawy samochodowych instalacji klimatyzacyjnych (60 osób), a także zajęciach z doradztwa zawodowego (20 osób).

Większość zajęć szkoleniowych realizowanych w ramach projektu odbywają się w nowocześnie wyposażonym Centrum Kształcenia Praktycznego przy ulicy Wojska Polskiego, w tym w wielostanowiskowej pracowni spawalniczej.

* dsc_0968.jpg

– ‘’Szkolenie szkoleniu nie równe. W tym przypadku mieliśmy do czynienia z ogromną ilością godzin. W przypadku jednego szkolenia techniką MAG było to 30 godz. Teorii i 120 godzin praktyki. Uczniowie więc musieli sporo swojego potu przelać i spędzić mnóstwo godzin w zdobywaniu umiejętności potwierdzonych w oficjalnym państwowym egzaminie i książeczce spawacza’’ – powiedział Marek Wojtasz dyrektor Zespołu Szkół Transportowo Elektrycznych.

Projekt zapewnia także wsparcie szkoleniowe nauczycielom oraz szkołom, które otrzymują pomoce dydaktyczne i materiały niezbędne do prowadzenia zaplanowanych szkoleń zawodowych.

* dsc_0992.jpg

Celem projektu jest dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy, ułatwianie przechodzenia z etapu kształcenia do etapu zatrudnienia oraz wzmacnianie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego i ich jakości. Zwiększa on dostępność do dobrej jakości edukacji, daje szansę uczenia się z wykorzystaniem nowoczesnych technologii, a także służy podnoszeniu kompetencji i kwalifikacji zawodowych uczniów szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodów oczekiwanych na rynku pracy.

Przedsięwzięcie współfinansowane ze środków UE powstało w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla rozwoju Aglomeracji Kalisko- Ostrowskiej.

Dodał(a): Janusz Grzesiak
Odwiedzin: 140