OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt
Herb Powiatu Ostrowskiego
Staże uczniów z Zespołu Szkół Technicznych w angielskim Exeter
23 maja 2019 roku

Staże uczniów z Zespołu Szkół Technicznych w angielskim Exeter

W poniedziałek 20 lutego 2019 r. grupa 10 uczniów szkolących się w zawodzie technik informatyk z Zespołu Szkół Technicznych rozpoczęło swoje staże zawodowe w angielskich firmach branży informatycznej. Praca uczniów zakończy się w piątek 31 maja 2019 roku.

  

Pobyt uczniów Zespołu Szkół Technicznych w Wielkiej Brytanii jest możliwy dzięki projektowi „Europejskie mobilności edukacyjne uczniów szkół Powiatu Ostrowskiego”,przygotowanemu przez pracowników starostwa powiatowego z Referatu Pozyskiwania Środków Zewnętrznych, we współpracy z Dyrekcją i nauczycialmi Zespołu Szkół Technicznych.  Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój i współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego.

* 20190520_092217.jpg

Pobyt uczniów ZST jest ostatnim stażem zawodowym realizowanym w ramach w/w projektu. Od września 2018 aż 76 uczniów ZST ukończyło z powodzeniem swoją pierwszą pracę w firmach angielskich oraz specjalistycznych niemieckich pracowniach zawodowych. W Wielkiej Brytanii swoje staże zawodowe ukończyło 50 uczniów (w zawodzie technik elektronik, technik informatyk), a w Niemczech 26 (w zawodzie technik energetyki odnawialnej i technik mechatronik).

Ewaluacja liczby uczniów wykazała, że z terenu Powiatu Ostrowskiego jest 48 uczestników /26,32%/ (z czego z 20 terenu Miasta Ostrów Wielkopolski /26,32%). 28 uczestników /36,84%/, jest z terenu powiatów ościennych i województwa Dolnośląskiego.

W dzisiejszych czasach mamy bardzo ambitną młodzież. Chcą nie tylko wiedzy teoretycznej, książkowej, ale przede wszystkim praktyki w swoim zawodzie oraz szlifowania języka obcego,   w naturalnym środowisku. Marzą o poznawaniu nowych technologii w swoim zawodzie, są ciekawi nowych rozwiązań stosowanych na zachodzie, a przy okazji pragną wzbogacić swoją wiedzę  w zakresie zakładania i prowadzenia firm w innym kraju Unii Europejskiej. Są wnikliwymi obserwatorami w obcym dla nich środowisku. Efektem realizacji międzynarodowych staży zawodowych dla uczniów ZST, jest sprawna promocja działań mobilnościowych wewnątrz i na zewnątrz szkoły. Wieści o stażach zagranicznych rozchodzą się szybko wśród uczniów, którzy przekazują je młodszym kolegom i rodzeństwu. Ma to ogromny wpływ na rekrutację uczniów w ZST. Jest to także jeden z głównych punktów promujących ZST, co przyciąga do szkoły wielu uczniów z innych powiatów,a nawet spoza województwa Wielkopolskiego.


* 60791873_2355766718042143_2579310169724813312_n.jpg W sumie, ze zrealizowanym w ramach progrmau Erasmus+, projektem Zespołu Szkół Technicznych pn.: „Staże zawodowe uczniów Zespołu Szkół Technicznych w Ostrowie Wielkopolskim“ w okresie od września 2017 do maja 2019, za granicą przebywało 152 uczniów szkoły (100 w Wielkiej Brytanii i 52 w Niemczech).   
* 60687886_597546654068364_3743618483036880896_n.jpg
Więcej szczegółów na temat efektów pobytu uczniów w Exeter oraz zrealizowanego projektu, będzie dostępnych wkrótce na stonie internetowej Zespołu Szkół Technicznych.

* power_ue_poziom_janusz_jpg.jpg

Odwiedzin: 118