OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt
Herb Powiatu Ostrowskiego
Noworodki w dobrych rękach- Regionalna Konferencja Neonatologiczna
24 maja 2019 roku

Noworodki w dobrych rękach- Regionalna Konferencja Neonatologiczna

XI Regionalna Konferencja Neonatologiczna odbywa się dzisiaj w Ostrowie Wielkopolskim. Lekarze z całego regionu, na co dzień zajmujący się noworodkami, biorą udział w serii wykładów, warsztatów i spotkań.

* img_1929.jpg

Wiedzę z dziedziny medycyny zajmującej się schorzeniami, wadami wrodzonymi oraz prawidłowym rozwojem dzieci w okresie noworodkowym pogłębiało dzisiaj wielu lekarzy specjalistów z całego regionu. Gości przywitał dyrektor ostrowskiego szpitala dr Dariusz Bierła oraz kierownik Oddziału Neonatologii im. Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w ostrowskim szpitalu dr Katarzyna Bierła. Otwarcia XI Regionalnej Konferencji dokonał prezes Wielkopolskiej Izby Lekarskiej dr n. med. Artur de Rosier. Kolejno profesorowie dzielili się swoją wiedzą z zaproszonymi gośćmi. Wykład inauguracyjny „Blaski i cienie opieki perinatalnej w Polsce” wygłosiła prof. dr hab. n. med. Ewa Helwich. - Jest nas, neonatologów, za mało. Chcielibyśmy aby młodsi koledzy decydowali się na tę specjalność. To ważne, bo w naszych rękach jest ogromna odpowiedzialność. To od nas zależy czy dziecko przeżyje. Przekazywanie najnowszej wiedzy naukowej jest niezwykle istotne – powiedziała.

* img_1939.jpg

Ze swoim wykładem wystąpił także prof. dr hab. n. med. Jerzy Szczapa- konsultant ostrowskiego oddziału, mówiąc o zakażeniach skóry w okresie noworodkowym. W sumie przewidziano 26 wystąpień: wykładów lub prezentacji będących kompendium wiedzy niezbędnej do tak wymagającej pracy. Odbędą się także warsztaty praktyczne z zakresu m.in. stosowania odpowiednich preparatów, czy np. ogrzewania gazów oddechowych.

* img_1936.jpg

Organizatorami konferencji są Wielkopolska Izba Lekarska i ZZOZ w Ostrowie Wielkopolskim. Objęta jest Patronatem Honorowym Wojewody Wielkopolskiego Zbigniewa Hoffmanna, Marszałka Województwa Wielkopolskiego Marka Woźniaka, Prezesa Wielkopolskiej Izby Lekarskiej dr n. med. Artura de Rosier oraz Starosty Ostrowskiego Pawła Rajskiego.

Dodał(a): Zuzanna Jerzyk
Odwiedzin: 252