OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt
Herb Powiatu Ostrowskiego
TECHNO – GRANTY dla młodych wynalazców
27 maja 2019 roku

TECHNO – GRANTY dla młodych wynalazców

W piątek 24 maja 2019 odbyło się podsumowanie III edycji TECHNO – GRANTÓW konkursu organizowanego przez Powiat Ostrowski i adresowanego do młodych wynalazców i racjonalizatorów ze szkół prowadzonych przez powiat. Autorzy najlepszych zdaniem Kapituły projektów otrzymali nagrody i wyróżnienia.

Trzy lata temu odbyła się pierwsza edycja TECHNO – GRANTÓW wyjątkowego konkursu, którego inspiracją był organizowany w ZST ELEKTRONIK. Po rozmowach z młodymi wynalazcami okazało się, ze wielu z nich nie miało wystarczających środków na to, by swoje pomysły w pełni zrealizować, tak jak to sobie planowali.

* dsc_1240_starosta.jpg

- ‘’Z naszego budżetu wyasygnowaliśmy 50 tys. zł. Z jednej strony na sfinansowanie zgłoszonych projektów, a część tej kwoty przeznaczona została na nagrody dla najlepszych. To konkurs, w którym mogą brać udział uczniowie wszystkich szkół. Za każdym razem, kiedy widzę pomysłowość młodych ludzi uważam, że są to bardzo dobrze zainwestowane pieniądze. Chciałbym, aby w kolejnych latach zwiększyła się pula środków na ten cel’’ – powiedział Paweł Rajski Starosta Ostrowski.

* dsc_1360_komisja.jpg

* dsc_1253_t_sarn.jpg

Wnioski opiniowane były przez Kapitułę w składzie:  Tadeusz Sarnowski – Dziekan Społecznej Akademii Nauk w Ostrowie Wielkopolskim, Andrzej Jaroń – Prezes Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa w Ostrowie Wielkopolskim, Ryszard Masłowski - Członek Zarządu Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji RP Oddział w Ostrowie Wielkopolskim, Zbigniew Matuszczak – Prezes Zarządu Eurocentrum Innowacji i Przedsiębiorczości w Ostrowie Wielkopolskim, Rafał Tyszko – Przedsiębiorstwo Raltech Automatyka i Sterowanie w Ostrowie Wielkopolskim. T. Sarnowski, jak członek Kapituły, ale także jako przedsiębiorca podkreślił wysoki poziom zgłosznych prac i trudność z wyborem tych najlepszych. Powiedział, że wiele z nich może być z powodzeniem zastosowanych w przesmyśle.

Do tegorocznej edycji TECHNO - GRANTÓW zgłoszono 14 projektów z czterech szkół technicznych w kategorii TECHNO - INNOVATOR, TECHNO - IDEA i TECHNO - KREATOR. Decyzją kapituły dofinasowanie na realizację swoich pomysłów otrzymało 9 z nich. Wsparcie finansowe powiatu było na poziomie od 1000 do 8000 tys. zł. W ostatnim etapie z 9 projektów Kapituła wybrała, a Zarząd Powiatu zatwierdził 6 głównych nagród.

* dsc_1256_schladzacz_puszek.jpg

* dsc_1259_schladzacz_puszek.jpg

W kategorii TECHNO – IDEA wyróżnienie i nagrodę w wysokości 1500 zł za opracowanie ,,Urządzenia do schładzania do napojów w puszkach’’ otrzymał uczeń Zespołu Szkół Technicznych Jakub Jędrzejewski, jego opiekunem był Paweł Sobczak.

* dsc_1270_opaska.jpg

* dsc_1207_opaska__1_.jpg

W tej samej kategorii zdobywcą tytułu VICE TECHNO - IDEA  i nagrodę w wysokości 3000 zł. Za projekt „Lokalizator i opaska informująca o aktualnym stanie zdrowia oraz lokalizacji’’ otrzymał zespół uczniów z Zespołu Szkół Technicznych w składzie: Kacper Adler i Patryk Markowski opiekunem zespołu był Paweł Sobczak. Zapraszam laureatów i opiekuna.

* dsc_1280_kable.jpg

* dsc_1211_kable.jpg

Tytuł TECHNO - IDEA i nagrodę w wysokości 3000 zł za ,,Wykonanie prototypu maszyny do recyklingu przewodów elektrycznych’’ otrzymał uczeń Zespołu Szkół Transportowo-Elektrycznych Wiktor Tetrzona. Opiekunem projektu był Rafał Stasiak.

* dsc_1294_ciagnik.jpg

* dsc_1289_ciagnik.jpg

W wyróżnienie w kategorii TECHNO - KREATOR i nagrodę w wysokości 2000 zł za projekt pn. ,,Przywrócenie świetności i modernizacja układów ciągnika C 330’’ otrzymał zespół uczniów z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Przygodzicach w składzie: Mikołaj Drobnica, Damian Gomółka, Błażej Urbaniak i Michał Kudliński. Opiekunem był Stanisław Kazowski.

* dsc_1302_kolektory.jpg

* dsc_1306_kolektory.jpg

Główną nagrodę w tej kategorii TECHNO - KREATOR za projekt „Zestaw pomiarowy do badania słonecznych instalacji grzewczych’’ i nagrodę w wysokości 4500 zł. otrzymali uczniowie Zespołu Szkół Technicznych w składzie: Mikołaj Wasielewski, Juliana Galińska, Karolina Szczepaniak opiekunami projektu byli: Andrzej Majer i Anna Opłocka.

* dsc_1316_robot.jpg

* dsc_1348_robot.jpg

Tytuł TECHNO - INNOVATOR i nagrodę w wysokości 6000 zł za projekt pn. ,,Robot humanoidalny’’ otrzymali uczniowie Zespołu Szkół Technicznych: w składzie Kamil Kaliński, Kuba Oleszczuk, Tomasz Płóciennik i Filip Tomczyk. Opiekunami projektu byli: Paweł Sobczak i Wojciech Płóciennik.

Podczas podsumowani wręczono także upominki zespołom, które otrzymały dofinansowanie na realizację swoich projektów.

Tomasz Płóciennik z ZST, otrzymał dofinansowanie w wysokości 2000 zł na stworzenie „Prywatnej wielofunkcyjnej chmury’’ jako podstawy dla urządzeń Internetu. Opiekunem była Pani Katarzyna Płóciennik.

Dofinansowanie w wysokości 1000 zł otrzymał projekt „Medicament dispensce/ Automatyczny podajnik leków’’  przygotowany przez Jakuba Warzechę i Jakuba Mądrzaka z ZST opiekunem projektu był Tomasz Szydłowski.

* dsc_1353_tabletki.jpg

* dsc_1213_tabletki.jpg

Wsparcie w wysokości 1000 zł otrzymał także projekt autorstwa Szymona Wysotyz ZST polegający na stworzeniu „Punktu dostępowego do cyfrowej sieci łączności radiowej WIRES-X’’. Opiekunem był Sławomir Szymanowski.

* dsc_1357_siec.jpg

Nagrody, dyplomy laureatom wręczali: Starosta Ostrowski Paweł Rajski, Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego Marzena Wodzińska, Dorota Hurna i Damian Grądzielewski Członkowie Zarządu Powiatu Ostrowskiego.

* dsc_1364_m_wodz_.jpg

- ‘’Wielkie podziękowania składam dla opiekunów, promotorów, nauczycieli z pasją, którzy tych młodych ludzi prowadzą w stronę sukcesu i rozwoju. Potrójne gratulacje dla Paweł Sobczak, wielkie gratulacje dla: Wojciecha Płociennika, Rafała Stasiaka, Andrzeja Majera, Anny Opłockiej oraz Stanisława Kazowskiego. Nauczycielom gratuluję wybitnych talentów, a władzom powiatu ostrowskiego dziękuję za kultywowanie tej pięknej idei’’ – powiedziała Marzena Wodzińska. Zapowiedziała także, że wzorując się na TECHNO – GTRANTACH będzie dążyć do wprowadzenia takie mechanizmu wsparcia dla uczniów szkół na poziomie Wielkopolski.

Odwiedzin: 758