OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt
Herb Powiatu Ostrowskiego
Nauczyciele z Zespołu Szkół Specjalnych wzmacniają kompetencje
24 maja 2019 roku

Nauczyciele z Zespołu Szkół Specjalnych wzmacniają kompetencje

W dniach 6 – 10 maja 2019 r w ramach projektu „Wzmocnienie kompetencji nauczycieli Zespołu Szkół Specjalnych w Ostrowie Wielkopolskim w kształtowaniu u  uczniów umiejętności i postaw warunkujących sprawne i odpowiedzialne funkcjonowanie we współczesnym świecie“ realizowanego ze środków PO WER na zasadach Programu Erasmus+  sektor Edukacja szkolna pierwsza grupa nauczycieli Zespołu Szkół Specjalnych w Ostrowie Wielkopolskim uczestniczyła w szkoleniu job shadowing w Stiftung Rehabilitationszentrum Thüringer Wald – REHA – Schleusingen –Niemcy.

Nauczyciele mieli okazję obserwować organizowany w dniu 6 maja 2019 r Dzień Równouprawnienia Osób Niepełnosprawnych w Congress Centrum Suhl, który odbywał się pod hasłem #MissionInklusion – Die Zukunft beginnt mit Dir (#misjawłączenie - Przyszłość zaczyna się od Ciebie).

* img_0251.jpg

Pozostałe zajęcia odbywały się zgodnie z programem pobytu:

- zwiedzanie centrum DOMINO w Suhl (Dynamik-Orientierung- Miteinander-Integration-Normalität-Offenheit) - specjalnej placówki dla młodzieży i dorosłych z głęboką niepełnosprawnością, którzy dzięki warsztatom i zajęciom rewalidacyjnym, częściowo się uczą, a częściowo kształcą zawodowo i najprostszych czynnościach życiowych,

- obserwacja w Oberrod - warsztaty dla osób niepełnosprawnych – przygotowanie do pracy i praca zawodowa niepełnosprawnych, zwiedzanie warsztatów – miejsc pracy osób z niepełnosprawnością,

- zwiedzanie Wohnheime w Schleusingen – dom mieszkalny Haus Bienenkorb, jeden z 6 działających pod kierunkiem REHA - oferta dla osób niepełnosprawnych (dzieci, młodzieży, dorosłych), także intelektualnie, zapewniająca im życie i mieszkanie w jednej z 6 placówek „domach”, które mają za zadanie wspierać ich w samodzielnym życiu, ułatwiać usamodzielnianie się,

- obserwacje w ośrodku rehabilitacji zawodowej w Schleusingen - zapoznanie się z prowadzonym w REHA kształceniem specjalnym zawodowym oraz powiązaniu z agencją pracy i zakładami pracy, obserwacje w zakresie: orientacji zawodowej osób niepełnosprawnych intelektualnie, głównie młodzieży pod okiem specjalistów i przy wsparciu Urzędu Pracy; kształcenia zawodowego w wybranych zawodach osób niepełnosprawnych intelektualnie; doradztwa zawodowego dla osób niepełnosprawnych z różnymi upośledzeniami, polegające na doradztwie, wprowadzaniu i towarzyszeniu im w życiu zawodowym,

- indywidualny udział w zajęciach w szkole podstawowej specjalnej i w Schleusingen – Lindenschule

- dzień warsztatowy w „szkolnej firmie” Lindelei.

We wszystkich placówkach nauczyciele mieli możliwość zapoznania się z dokumentacją szkolną, planowaniem zajęć, organizacją pracy nauczycieli, doradców zawodowych, psychologa, pedagoga, specjalistów. Byli przyjmowani bardzo serdecznie. Mieli możliwość aktywnego poznawania działania REHA we wszystkich jego obszarach.

W godzinach popołudniowych uczestnicy szkoleń brali udział w programie kulturowym. Podczas pobytu w Niemczech zwiedzili Suhl, Erfurt, Schleusingen i Coburg.

Program pobytu był bardzo dobrze przygotowany i na szkolenie oraz zwiedzanie wykorzystano każdą chwilę. Uczestnicy wrócili bardzo zadowoleni, pełni nowych wrażeń i pomysłów do swojej pracy zawodowej.

W sumie w projekcie udział weźmie 36 nauczycieli ZSS w Ostrowie Wielkopolskim. Projekt jest efektem współpracy szkoły z Referatem Pozyskiwania Środków Zewnętrznych Starostwa Powiatowego w Ostrowie Wielkopolskim.

* indeks

Odwiedzin: 279